Vlaams Minister van Energie Zuhal Demir huldigt samen met lagereschoolkinderen nieuw windpark op Lommel Kristalpark in na repowering en uitbreiding

Vlaams Minister van Energie, mevrouw Zuhal Demir, heeft vandaag samen met de burgemeester van de stad Lommel, de heer Bob Nijs, en in aanwezigheid van een groep 12- jarigen uit de lagere scholen in Lommel het nieuwe windpark op Lommel Kristalpark ingehuldigd.

In totaal werden 8 oude windturbines ontmanteld en 12 nieuwe, meer performante windturbines gebouwd. Het maakte van dit project niet enkel het grootste repowering project in Vlaanderen, maar ook het grootste windpark van Vlaanderen dat in één keer werd opgebouwd. De nieuwe windturbines zijn van het type Nordex N117. Het gaat om uiterst performante machines elk met een vermogen van 3,6 MW, een ashoogte van 106 meter en een wieklengte van 58 meter. De 12 nieuwe windturbines hebben samen een geïnstalleerd vermogen van 43,2 MW. Samen met de 5 windturbines uit 2014 bedraagt het totaal geïnstalleerd vermogen 53,2MW.

Het windpark telt na repowering en bouw van de 12 nieuwe windturbines in totaal 17 windturbines, die samen bijna 2,5 keer meer groene stroom opwekken dan het oude windpark. Concreet produceert het nieuwe windpark groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 33.400 gezinnen. Bovendien vermijdt het nieuwe windpark jaarlijks de uitstoot van zo’n 53.000 ton CO2. Een mooie bijdrage tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. Zoals de realisatie van het TACO2-plan om de provincie Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Meer lokale, hernieuwbare energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, het leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.

Zowel de repowering als de uitbreiding van het windpark in Lommel passen in het Windplan 2025 van de Vlaamse regering die als doelstelling heeft om tegen 2030 een geïnstalleerd vermogen van 2.642 MW aan windenergie in Vlaanderen te hebben. (ter informatie – eind 2022 was in Vlaanderen 1.736 MW aan windenergie geïnstalleerd)

Omdat Aspiravi / Lommel win(d)t met de productie van groene stroom bouwt aan een duurzame samenleving voor de volgende generaties, wordt op de inhuldiging ook de jeugd betrokken om samen met de minister en de burgemeester alles te ontdekken over windenergie. Alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de lagere scholen uit Lommel werden uitgenodigd om een bezoek aan het vernieuwde windpark te brengen. Vandaag en morgen ontvangen we bijna 500 kinderen uit de lagere scholen van Lommel om in 4 interactieve klascontainers alles te leren over windenergie. Door een combinatie van educatie en beleving kunnen de kinderen o.a. een virtuele klim tot boven op de gondel maken, zelf energie opwekken door te fietsen en de kracht van de wind ervaren dankzij een grote propeller.