Nuhma, Het Limburgs klimaatbedrijf

Nuhma werkt namens de Limburgse gemeenten aan duurzaamheid, energie en innovatie via gerichte participaties. Leidraad is de maatschappelijke meerwaarde voor de gemeenschap in het algemeen en Limburg in het bijzonder. Daarnaast ontvangen de 41 Limburgse gemeenten en Laakdal ieder jaar een dividend. Zij vormen eveneens de Algemene Vergadering van Nuhma. De Raad van Bestuur staat in voor het beheer van de participatieportefeuille.

Door haar investeringen en participaties in andere ondernemingen wil Nuhma mee de doelstelling helpen realiseren om Limburg CO2-neutraal te maken.

Een frisse wind

Groene energie, slimme steden en gemeenten en de burger hierbij betrekken, dat is de toekomstvisie van Nuhma. Een toekomst die we willen verzekeren voor de maatschappij in het algemeen, maar ook voor onze kinderen en de volgende generaties. Want het klinkt misschien een beetje cliché, maar kinderen zijn de toekomst. Voor onze website, huisstijl en communicatie hebben we bewust gekozen voor de symboliek om ‘onze’ kinderen ‘in de kijker’ te zetten. En zeg nu zelf, waar kan dit beter dan op de vele mooie plekjes in Limburg? We zijn dan ook ontzettend trots op het resultaat van deze frisse wind!

Weldoordachte totaalvisie

In 2001 werd Nuhma (voluit: Nutsbedrijven houdstermaatschappij) opgericht als de nutsholding van de Limburgse gemeenten. Nuhma investeert vooral in participaties in duurzame energie maar zet ook actief in op het ontplooien van innovatieve, slimme diensten voor haar aandeelhouders.

Daarnaast wil Nuhma met coöperatieve vennootschappen de burger betrekken in projecten rond hernieuwbare energie.

Meer informatie over de activiteiten

Doorheen de loop der jaren ontwikkelde Nuhma een weldoordachte totaalvisie waarbij investeringen in duurzaamheid, energie en innovatie centraal staan. Dankzij haar participaties wordt de elektriciteitsbehoefte van de Limburgse gezinnen in 2023 voor 85% afgedekt door de groene energie van Nuhma. Dit resulteerde in een CO2 besparing van 233.271 ton. Voeg hierbij nog de inspanningen van de individuele gemeenten toe en we kunnen stellen dat we er met z’n allen in geslaagd zijn om 100% van het elektriciteitsverbruik van onze gezinnen af te dekken.

Lees het volledige jaarverslag van 2023

Wie is wie bij Nuhma

Leden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Nuhma is er één met een gedeelde klimaatvisie. Op basis van de missie van Nuhma bepaalt ze de algemene strategie en de beleidslijnen voor de komende jaren. Onderstaande bestuurders werden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van zes jaar.

Wij zijn Nuhma

Duurzame energie, slimme technologieën en de mensen hierbij betrekken, dat is waar het bij Nuhma om draait. Dat is trouwens ook wat ons team met elkaar verbindt. Als je Nuhma vergelijkt met de realisaties die gebeuren op wereldvlak, dan blijven we bescheiden Limburgers. Maar toch zijn we als Limburgs klimaatbedrijf fier op onze realisaties én nog meer op het team die deze mogelijk maakt!

Algemeen directeur
Ludo Kelchtermans
Financieel directeur
Peter Jans
Sofie Donneaux
Kristien Hermans
Sofie Lodewyckx
Leen Luyten
Kenny Peetermans
Peter Schreurs
Sep Vandijck
Johan Van Hentenrijk