Investeren in duurzaamheid, energie en innovatie

Nuhma werkt namens 41 Limburgse gemeenten en Laakdal aan duurzaamheid, energie en innovatie via gerichte participaties. Nuhma investeert enerzijds in vennootschappen die inzetten op de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten en anderzijds in vennootschappen die een maatschappelijke meerwaarde betekenen voor de gemeenschap in het algemeen, en Limburg in het bijzonder.

De Raad van Bestuur staat in voor het beheer van de participatieportefeuille. Door haar investeringen en participaties in andere ondernemingen wil Nuhma mee de doelstelling helpen realiseren om Limburg CO2-neutraal te maken.

Hierbij focussen we ons op deze 3 domeinen:

  1. Participaties in duurzame energie
  2. Smart Technologies
  3. Coöperatieve vennootschappen
3E

3E

3E is een kennisbedrijf dat helpt om projecten, strategieën, concepten en producten te creëren en te realiseren. Het is wereldwijd actief en heeft een diepgaand inzicht in de recente status en toekomstige trends voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. 3E levert consultancy diensten en software voor betere resultaten, lagere kosten en een hoger rendement.

Aspiravi

Aspiravi

Aspiravi produceert hernieuwbare energie, hun focus ligt op de installatie en exploitatie van windturbines. De vennootschap heeft rechtstreeks of via haar dochtervennootschappen belangen in 375 windmolens. In Limburg beheert Aspiravi in samenwerking met LRM via haar dochtervennootschap Limburg Win(d)t 53 windmolens. In de Antwerpse haven heeft Aspiravi een belang in de windprojecten van Vleemo en Wind aan de Stroom.

Aspiravi Energy

Aspiravi Energy

Aspiravi Energy is een elektriciteitsleverancier die groene energie levert, met inbegrip van een sociaal oogmerk. De leverancier richt zich vooral op coöperanten van Limburg Wind en Aspiravi Samen cvba. Zo kunnen de burgers ook voordelige hernieuwbare energie afnemen, waar ze reeds in investeren. Via Aspiravi Holding heeft Nuhma een participatie van 45% in Aspiravi Energy.

Aspiravi Samen

Aspiravi Samen

Aspiravi Samen is een coöperatieve vennootschap die als doelstelling heeft coöperatief kapitaal te werven voor investeringen in vennootschappen actief in de sector van de hernieuwbare energie en het promoten van deze groene energie. De vennootschap wil hierbij zoveel mogelijk burgers betrekken en hen op die manier de kans geven een bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame en CO2-neutrale omgeving.

Bionerga

Bionerga

Bionerga staat in voor afvalverwerking, ze beheert drie biomassacentrales (in Beringen, Houthalen en Oostende) en vijf composteerinstallaties (te Pelt, Bilzen, Maasmechelen, Sint-Truiden en Houthalen). De missie van Bionerga is het niet-recycleerbare afval verwerken op de meest ecologische, economische en veilige manier, met een minimum aan milieubelasting en een maximum aan recuperatie van grondstoffen, en dit steeds volgens de best beschikbare technieken.

Imec istart

imec.istart

Imec.istart is de eerste investeerder en ondersteunende partner die jouw tech startup helpt op te schalen. Het imec.istart programma biedt een breed scala aan diensten, zoals initiële financiële injectie (50.000 tot 250.000 EUR pre-seed financiering), persoonlijke coaching en mentoring, toegang tot technologie en kantoorfaciliteiten, toegang tot een breed (inter) nationaal netwerk van partners en investeerders en nog veel meer. Sinds de lancering in 2011 hielp imec.istart meer dan 235 tech startups om zich te ontwikkelen tot duurzame ondernemingen.

Citymesh

Citymesh

Citymesh is gespecialiseerd in de ontwikkeling en het beheer van grootschalige draadloze netwerken op basis van een ruime waaier aan technologieën. Het bedrijf beschikt niet alleen over brede deskundigheid op het gebied van wifi en IoT, maar is ook een Belgische operator met een 4G- en 5G-licentie. Citymesh speelt een voortrekkersrol wat de uitbouw betreft van slimme communicatie- en dataplatformen binnen diverse sectoren. Het bedrijf ondersteunt ruim 75 steden, meer dan 10 expohallen, lucht(havens) en de Belgische spoorwegen bij het bouwen van een slimme infrastructuur die wifi, 5G, sensoren en datavisualisatie combineert. Naast de uitrol van een infrastructuur in opdracht van de klant investeert Citymesh in de uitrol van eigen netwerken in nichemarkten, zoals offshore windmolenparken, dronecommunicatie en 5G voor slimme steden.

C-Power

C-Power

C-Power is vooral gekend als de projectontwikkelaar van het eerste offshore windmolenpark op de Thorntonbank voor de kust van Knokke-Heist. C-Power beheert en onderhoudt 54 windturbines in de Noordzee, samen goed voor een geïnstalleerd vermogen van 325,2 MW, equivalent aan het verbruik van groene elektriciteit van 300.000 gezinnen. Dit resulteert in een jaarlijkse reductie van 415.000 ton CO2 uitstoot.

ECO2050

ECO2050

ECO2050 is een erkende coöperatieve vennootschap (cv) die in 2018 werd opgericht door Nuhma cvba. Ze heeft als doel duurzame oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen, met een focus op hernieuwbare energie. ECO2050 wenst de betrokkenheid en de maatschappelijke interesse van haar aandeelhouders en het ruime publiek te verhogen en te verbreden bij het voeren van haar beleid.

Campus energyville

Energyville

EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers leveren expertise aan industrie en overheden op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke omgeving – zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten.

Enervalis

Enervalis is een software bedrijf dat met de Smartpower Suite® de transitie naar hernieuwbare energie voor alle marktrollen in het elektriciteitslandschap ondersteunt. Door middel van (weers)voorspellingen, artificiële intelligentie en eigen ontwikkelde algoritmes, stuurt dit Saas platform de elektriciteitsvraag in huizen, gebouwen en voertuigen in functie van het aanbod aan hernieuwbare energie. Zo bouwt Enervalis mee het Internet of Energy (IoE).

Fairville

Fairville

Fairville biedt steden en gemeenten digitale oplossingen aan met focus op lokale economie, duurzaamheid en mobiliteit. 4 bestaande software oplossingen rond lokale loyaliteit (Onze Stad App, Cirklo, MyWaste en Buck-e) werden ondergebracht in één online stadsplatform. De combinatie van digitale burgerdiensten, toepassingen die burgers motiveren tot een collectief doel en een geïntegreerde lokale munt is vandaag uniek. Duurzaamheid, lokale verankering en positief burgerschap staan hierbij centraal.

Green Valley

Green Valley

Green Valley Belgium is een IT-bedrijf met één missie: de digitale interactie tussen burgers, ondernemingen en verenigingen enerzijds en Smart Cities en andere (overheids)organisaties anderzijds efficiënter, eenvoudiger en persoonlijker maken door bestuurs-, communicatie- en dienstverleningsprocessen te optimaliseren.

Limburg wind

Limburg Wind

Limburg wind is een coöperatieve vennootschap met als doel coöperatief kapitaal te werven voor investeringen in hernieuwbare energie, in de eerste plaats voor de bouw en exploitatie van windmolenparken. Via Limburg wind investeren reeds meer dan 6.700 burgers in diverse projecten zoals de windmolenparken te Beringen, Halen, Lommel, Hasselt en Genk. De investeerders kunnen jaarlijks rekenen op de uitkering van een behoorlijk dividend.

Northwind

Northwind

Northwind is een offshore windmolenpark op de Lodewijkbank in de Noordzee, op zo’n 37 km van de Belgische kust. Het park bestaat uit 72 windturbines van elk 3MW. Het totale geïnstalleerd vermogen van het park bedraagt 216 MW. Dit stemt overeen met het verbruik van 230.000 gezinnen en een jaarlijkse besparing van 367.885 ton CO2-uitstoot. Het park is operationeel sinds mei 2014.

Nuhmeris

Nuhmeris

Nuhmeris is een 100% dochtervennootschap van Nuhma. Ze staat in voor de operationele uitvoering van projecten van Nuhma. Via Nuhmeris worden noodstroomgeneratoren aangeboden aan de gemeenten. Daarnaast kunnen de vennoten van Nuhma aan voordelige tarieven de besluitvormings-software eBesluit van Green Valley Belgium afnemen. In samenwerking met Inter-Media heeft Nuhmeris de CVBA s-Lim opgestart, met als doel de provincie Limburg te transformeren naar een slimme regio met slimme toepassingen.

Rentel

Rentel is een offshore windmolenpark. Sinds september 2018 is het park volledig operationeel. Het bestaat uit 42 windturbines van 7,35 MW, ze zijn bijna 200 meter hoog. Dat is twee keer zo hoog als het Atomium en anderhalve keer de kathedraal van Antwerpen. Het totale geïnstalleerde vermogen van het park bedraagt 309 MW en produceert CO2 vriendelijke elektriciteit voor zo’n 300.000 gezinnen.

Seamade

SeaMade

SeaMade is een offshore windmolenpark in de Belgische Noordzee. In september 2019 werd gestart met de bouw van de funderingen en in november 2020 werd de bouw afgerond. Het park bestaat uit 58 windturbines verdeeld over 2 concessies in de Noordzee. Het totale geïnstalleerde vermogen van het park bedraagt 487 MW en produceert CO2 vriendelijke elektriciteit voor zo’n 500.000 gezinnen.

s-lim

s-Lim

S-Lim verenigt de Limburgse gemeenten om via samenwerking de regio te laten uitgroeien tot een smart region. Uitgaande van de noden van zowel landelijke als stedelijke besturen biedt s-Lim technologische en softwarematige toepassingen aan om de welvaart, het welzijn en de levenskwaliteit van de Limburgers te bevorderen.

Soltech

Soltech

Soltech, gevestigd in Tienen, legt zich toe op de productie en toegepaste innovatie op het gebied van Building Integrated PV (BIPV). Soltech ontwerpt en vervaardigt op maat gemaakte fotovoltaïsche modules die geïntegreerd worden in functionele (bouw)onderdelen. Op deze manier krijgen deze (bouw)onderdelen, naast hun fysieke kenmerken als waterdichtheid of constructieve kwaliteiten, ook een actieve component. De (bouw)onderdelen leveren energie door omzetting van zonlicht in elektriciteit. De producten worden toegepast in specifieke architectonische toepassingen, als stand-alone voeding voor bv. reclamezuilen, bushokjes, … maar ook in fietspaden en geluidsschermen.

Teamwise

Teamwise

TeaMWise is een demand side aggregator in de elektriciteitsmarkt. Het bedrijf levert onder andere reservevermogen aan Elia, door het inzetten van noodstroomaggregaten en flexibel af te schakelen bedrijfsprocessen. De klanten van TeaMWise kunnen op vraag van Elia hun verbruik verminderen, eventueel door hun noodstroomaggregaat aan te schakelen, en krijgen hiervoor een vergoeding. Daarnaast biedt TeaMWise turn-key projecten en financieringsmogelijkheden aan.

Vlaamse Energie Holding

De Vlaamse Energieholding (VEH) heeft belangen in de gas- en elektriciteitssector. Via haar dochter Publigas participeert deze holding in onder andere Fluxys (de onafhankelijke beheerder van de vervoers- en opslaginfrastructuur voor aardgas in België) en Elia (de Belgische beheerder van het hoogspanningsnet van 30 000 tot 380 000 Volt). De Vlaamse Energieholding is in handen van een reeks financieringsholdings en gemeenten.

Z-Kracht

Z-Kracht

Z-Kracht investeert in de offshore windparken C-Power, Rentel en SeaMade. De vennootschap is zo betrokken in 154 windmolens in de Noordzee, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.102 MW. Samen produceren deze windparken CO2 vriendelijke elektriciteit voor meer dan 1 miljoen gezinnen.

Copias

Copias

In september 2020 werd de vzw Copias boven het doopvont gehouden. Copias wil de krachten bundelen van de coöperaties die samen met burgers duurzame energieprojecten realiseren, zodoende hun impact op het energietransitieproces te vergroten en te versterken. Copias gaat een faciliterende rol spelen voor de coöperaties en zet in op betrokkenheid van de burger, adviesverlening, heldere communicatie & een open dialoog tussen het beleid en haar leden.