Over Nuhma

Nuhma is een investeringsholding in handen van 43 Limburgse gemeenten en de gemeente Laakdal. De kerntaken van Nuhma situeren zich in twee gebieden, met name in de productie van hernieuwbare energie en het leveren van diensten voor én aan haar aandeelhouders, de gemeenten.

Nuhma heeft diverse participaties in vennootschappen die actief zijn in de productie van hernieuwbare energie. Denk hierbij aan bedrijven zoals Aspiravi, C-Power, Northwind,… die instaan voor windenergie op land en op zee. Voorts zijn er directe en indirecte participaties in biomassa en compostering via Bionerga en A&S Energie. Daarnaast zijn er deelnemingen in projecten rond waterkracht en transport van energie.

Nuhma zet ook actief in op het ontplooien van diensten voor de steden en gemeenten. Hierin kaderen participaties in o.a. Green Valley Belgium, s-Lim, 3E en Nuhmeris. Dankzij het centraliseren van investeringen in (slimme) diensten ontstaan er inherent kostenbesparingen voor de steden en gemeenten doordat de nodige schaalgrootte wordt bereikt en synergiën optimaal worden benut.

Lees meer

Nachtelijk transport van grote onderdelen van 2 windturbines in Scherpenheuvel-Zichem / Bekkevoort

7 augustus 2018 - Deze week worden de eerste grote onderdelen van de nieuwe windturbines die Aspiravi bouwt langsheen de E314 op grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort, met nachtelijke transporten aangeleverd. Van zodra alles op de werf geleverd is en ook de kraan is opgebouwd, wordt de eigenlijke opbouw van de windturbines aangevat.

Nachtelijk transport van grote onderdelen van 2 windturbines in Scherpenheuvel-Zichem / Bekkevoort

Limburgers kunnen binnenkort investeren in windmolens op zee

26 juli 2018 - Burgers kunnen binnenkort via burgerparticipatie mee investeren in de windmolens op de Noordzee. 1 op 10 windmolens op de Thorntonbank voor de Noordzee is Limburgs. Het was Breeënaar Jo Geebelen, destijds de topman van Interelectra, die 20 jaar geleden al met het idee kwam om Limburgs geld te investeren in windmolens op zee. En het werk is niet af. Binnenkort komen er nog eens 42 windmolens bij.

Limburgers kunnen binnenkort investeren in windmolens op zee

Joint Venture MERMAID en SEASTAR een feit

Seamade NV schiet uit de startblokken

19 juli 2018 - Na de goedkeuring door de Europese Commissie van 5 juli ll., werd de inbreng van THV Mermaid in Seastar NV vandaag voltrokken, waaruit het fusieproject genaamd “Seamade NV” is ontstaan.

Joint Venture MERMAID en SEASTAR een feit