Actuele productie van groene stroom

607
MWh
groene stroom

Hiermee worden 173 Limburgse gezinnen 1 jaar voorzien van groene stroom

45%
Zon
11%
Wind
2%
Biomassa
1%
Biogas
1%
Water
4%
WKK
36%
Ingevoerd

Productie van groene stroom: afgelopen maand

231.937
MWh
groene stroom

Investering offshore windparken

226
windmolens
op de Noordzee

Hiermee voorzien we genoeg stroom voor het verbruik van

148.781
gezinnen
40%
van alle Limburgse gezinnen

Nuhma, Het Limburgs klimaatbedrijf is in handen van 41 Limburgse gemeenten en de gemeente Laakdal. We bouwen aan een duurzame en slimme toekomst voor onze provincie Limburg én voor de gemeenschap in het algemeen.

Onze klimaatdoelstelling? Limburg CO2-neutraal maken!

Hierbij focussen we ons op deze 3 domeinen:

1

Participaties in duurzame energie

Nuhma heeft diverse participaties in vennootschappen die actief zijn in de productie van hernieuwbare energie. Nuhma is betrokken in 5 van de 9 offshore windparken op de Belgische Noordzee en in 229 windmolens op land in België. Voorts zijn er directe en indirecte participaties in 4 biomassacentrales. De officiële ingebruikname van Biostoom Beringen in het najaar van 2020 is één van de realisaties in dit domein. Daarnaast zijn er deelnemingen in projecten rond zonne-energie, waterkracht en transport van energie.

Meer info over de activiteiten in dit domein
2

Smart Technologies

Nuhma zet ook actief in op het ontplooien van ‘smart technologies’ voor haar aandeelhouders. Zo werken we aan de bouw van een Virtual Power Plant in onze slimme regio. Hiervoor combineren we het slimme netwerk met de bouwstenen van een VPP, zijnde o.a. de participaties in EnergyVille en 3E. Daarnaast kaderen participaties zoals s-Lim (slimme regio), MyCsN (datalake – meten is weten) en Citymesh (privaat mobiel netwerk) in dit domein. Dankzij het centraliseren van investeringen in slimme diensten ontstaan er inherent kostenbesparingen voor de steden en gemeenten doordat de nodige schaalgrootte wordt bereikt en synergiën optimaal worden benut.

Meer info over de activiteiten in dit domein
3

Coöperatieve vennootschappen

De burger betrekken in onze projecten in hernieuwbare energie, dat is wat we met deze derde pijler doen. Op die manier dragen ook zij hun steentje bij aan de energietransitie. Sinds mei 2019 haalde ECO2050 in totaal 8,7 miljoen euro op. De vennootschap mocht 1142 coöperanten (d.d. 31/12/2023) verwelkomen die investeerden in de offshore windparken Rentel, SeaMade en C-Power.

Meer info over de activiteiten in dit domein

In de kijker