Nuhma cv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan u terecht op info@nuhma.be of 011 49 56 10.

Verwerkingsdoeleinde

Nuhma verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met het oog op de realisatie van haar missie en visie waarbij investeringen in duurzaamheid, energie en innovatie centraal staan. Leidraad is de maatschappelijke meerwaarde voor de gemeenschap in het algemeen en Limburg in het bijzonder.

Nuhma bouwt aan een duurzame en slimme toekomst voor onze provincie Limburg én voor de gemeenschap in het algemeen. Door haar investeringen en participaties in andere ondernemingen wil Nuhma mee de doelstelling helpen realiseren om Limburg CO2-neutraal te maken.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft men steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van het vooropgestelde doeleinde, zullen de persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks met Nuhma verbonden zijn.

Nuhma garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen

Nuhma treft, overeenkomstig artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te bescherming tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassingen, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Ieder heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt gevraagd om een e-mail te verzenden naar info@nuhma.be.

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, kan Nuhma uw identiteit verifiëren. Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Dan kan Nuhma uw vraag concreet en correct behandelen.

Direct marketing

Nuhma maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen (algoritmes).

Updates

Nuhma kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd terug op https://nuhma.be/privacyverklaring.

Klacht

Ieder beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) via het klachtenformulier te downloaden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

Cookies

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Hoe gebruiken we cookies?

Nuhma.be gebruikt cookies van Google analytics en visualiseert deze in Google Data Studio om het bezoekersaantal op de website te kunnen volgen en Application Insights om mogelijke fouten te detecteren en de algemene prestatie van de website te verbeteren.
Nuhma.be bewaart/ verwerkt geen persoonlijke informatie.

Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.