MyCsN komt uit op 11.124.121. Zoveel bomen telt Limburg. De luchtbeelden van de hele provincie en de driedimensionale laser-scanning die het bedrijf maakte in het kader van haar toepassing MyCSN GEO, zijn verwerkt. De AI-module uit haar software heeft een zeer nauwkeurige schatting gemaakt van alle bomen.

Op basis van die gegevens maakte Het Belang van Limburg een knappe interactieve kaart die een diepere blik werpt op Limburg en haar bladerdek. De interactieve kaart geeft het aantal bomen en de impact die ze hebben, haarfijn weer. De geautomatiseerde verwerking van luchtfoto’s, gedetailleerde 360°-straatbeelden en een 3D-puntenwolk leren ons het volgende:

– Het aantal bomen per gemeente
– CO2-opname per jaar
– Aantal bomen per inwoner
– Aantal bomen per vierkante kilometer

Waardevolle bomen

Bomen zijn een waardevol onderdeel van onze leefomgeving. Ze zuiveren de lucht, bufferen regenwater en hun schaduw biedt verkoeling in de zomer. De mate waarin een boom deze eigenschappen vertoont, hangt af van de grootte, de ouderdom en hoe gezond de boom is. Op basis van die gegevens kan men in MyCSN GEO een reeks waarden toekennen aan elke boom. Zo kennen we de positieve impact van elk boom op luchtvervuiling, het potentieel om water op te nemen, de CO2-captatie en het verkoelende effect van de kruin. Door gegevens te combineren met beelden krijgen alle steden en gemeenten van de provincie Limburg meer inzichten om beslissingen in verband met bossen en bomen beter te onderbouwen.

Beter bomenbeheer

Deze data vereenvoudigen het beheer van bomen op het openbaar domein. Wanneer er gesnoeid wordt en hoeveel ander onderhoud nodig is, kan nu preciezer gebeuren en kosten besparen.

De MyCSN GEO toepassing dient niet alleen om een overzicht van de hoeveelheid groen te bewaren en het bomenpatrimonium beter te beheren, ze biedt ook een oplossing tegen sluikstorten, laadpaalklevers en vergemakkelijkt wegenonderhoud en de budgettering ervan.

Samenwerkingsverband s-Lim

Lokale besturen zetten namelijk steeds meer in op data om hun beleid te bepalen. 42 Limburgse gemeenten slaan daarvoor de handen in elkaar in het samenwerkingsverband s-Lim. Voorzitter Raf Drieskens legt uit wat datagedreven beleid volgens hem betekent. “De keuzes liggen nog steeds bij het beleid, maar dankzij de data zijn de feiten glashelder. Zo kunnen de lokale besturen op een onderbouwde manier bijsturen en communiceren met de burger.”

De Limburgse lokale besturen kunnen via s-Lim gebruikmaken van dit aanbod van MyCSN. Alle andere steden en gemeenten in Vlaanderen kunnen terecht bij Smartville voor de producten en diensten van MyCSN.

Bron: MyCsN, HBvL & s-Lim