Aquafin wil een nieuwe drooginstallatie bouwen in Beringen, op de site van Bionerga. Hier zal men het slib van waterzuiveringsinstallaties in Limburg drogen en verwerken tot korrels. Die korrels zal men gebruiken als alternatief voor fossiele brandstof in verbrandingsinstallaties. De drooginstallatie zal draaien op restwarmte die vrijkomt in de nabijgelegen biostoominstallatie. De aanvraag voor de vergunning daarvoor is ingediend bij de provincie.

Wat is slibdrogen?

In een rioolwaterzuiveringsinstallatie vermengt men het afvalwater met miljarden microscopisch kleine organismen, micro-organismen. Dit noemt men het “actief slib”. Door extra lucht in het water te brengen worden de micro-organismen actief en gebruiken ze de vervuiling in het afvalwater als voedingsbron. Ze eten het afval in het water op. De slibmassa groeit continu aan tot het overtollige slib weggehaald wordt om bijvoorbeeld in een nieuwe zuiveringsinstallatie te plaatsen. Een deel van het overtollige slib wordt dus hergebruikt in het biologisch zuiveringsproces, de rest wordt afgevoerd voor verwerking. Om dit met water verzadigde slib te kunnen gebruiken als brandstof dient het met een slibdrooginstallatie verder gedroogd te worden.

3x besparen op fossiele brandstoffen

Dit proces zal volledig CO2 neutraal verlopen. Waar er voor de slibdroger in Houthalen, Deurne en Leuven nu nog aardgas of biogas nodig is om slib te drogen, zullen de nieuwe slibdrogers restwarmte gebruiken van de nabijgelegen biostoomcentrale. Door de verbranding van de pellets uit deze slibdroger zal Aquafin groene stroom opwekken, die het bedrijf zal leveren aan Arcelor-Mittal in Gent. Dit voor een vermogen van 20 megawatt. Het drogen van slib zorgt er ook voor dat men het transport kan beperken. Het slib is lichter en kleiner doordat de waterfractie eruit gehaald is. Aquafin kiest ook bewust voor de locaties in Beringen en Roeselare, dus verspreid in Vlaanderen, om efficiënt slibtransport te organiseren tussen de verschillende installaties.

Circulair staat centraal te Beringen

De biostoomcentrale van Biostoom Beringen verwerkt jaarlijks 200.000 ton huishoudelijk en bedrijfsmatig restafval dat niet gerecycleerd kan worden, tot warmte en elektriciteit. De drooginstallatie van Aquafin vormt een perfecte aanvulling voor de site van Biostoom Beringen, gezien Bionerga sterk inzet op de uitbouw van een circulaire hub.

Bron: Aquafin & VRT NWS