Afgelopen vrijdag keurde de Algemene Vergadering van de coöperatie ECO2050 de uitgifte van een nieuwe informatienota goed. Hierdoor kan het brede publiek weer op aandelen intekenen, nu met het oog op de nieuwe Prinses Elisabeth Zone. Tevens keurde ze de jaarrekening en resultaatsbestemming goed. Daarmee stemden de burger-coöperanten in met een dividend van 3,50%.

Nieuwe uitgifte B-aandelen i.f.v. de Prinses Elisabeth Zone

Op vrijdag 14 juni vond de Algemene Vergadering van ECO2050 plaats in het Provinciehuis te Leuven. De coöperanten beslisten om een nieuwe uitgifte te lanceren voor een bedrag van maximaal 5 miljoen euro. Zowel natuurlijke personen als maatschappen die de doelstellingen van ECO2050 onderschrijven, kunnen vanaf nu opnieuw intekenen op aandelen. De opgehaalde middelen worden via een lening ter beschikking gesteld aan de vennootschappen Otary RS nv en Sunfin bv.

Sunfin investeert in PV-panelen bij gemeenten en bedrijven. Otary heeft reeds 2 operationele windparken in de Noordzee: Rentel en SeaMade. Daarnaast zal Otary meedingen in de toekomstige tender voor de ontwikkeling van een windpark in de Prinses Elisabeth Zone. Otary erkent het belang van burgerparticipatie, hiertoe startte ze de samenwerking met ECO2050 reeds op. De middelen die ECO2050 ophaalt, zullen dan ook aangewend worden om de nodige voorbereidingen te treffen voor deze tender. Samen met de bestaande middelen (10 miljoen) zullen deze nieuwe middelen rentedragend (6%) ingezet worden bij Otary.

Investeren kan al vanaf 50,46 euro, voor 1 aandeel, tot een maximum van 1.000 aandelen of 50.460 euro per coöperant. Intekenen op aandelen kan via het online inschrijvingsformulier op de website www.ECO2050.be. Geïnteresseerden worden geadviseerd eerst de informatienota door te nemen, die onder andere een beschrijving bevat van de risicofactoren die aan de aandelen van ECO2050 verbonden zijn.

ECO2050 voorloper in burgerparticipatie offshore wind

ECO2050 wil u als burger de mogelijkheid geven om te investeren in hernieuwbare energieprojecten, in het bijzonder Belgische offshore windenergie. De coöperatieve vennootschap creëert zo naast betrokkenheid ook de mogelijkheid voor eenieder om zijn of haar steentje bij te dragen aan de energietransitie die een duurzaam en koolstofarm energiesysteem tot doel heeft. Op heden is ECO2050 overigens de enige coöperatieve vennootschap met een lopende uitgifte die burgers in staat stelt te participeren in de offshore windprojecten in de Belgische Noordzee.

Coöperanten investeren voor nagenoeg 10 miljoen euro in ECO2050

In mei 2019 kreeg het brede publiek voor het eerst de kans om te investeren in Belgische offshore windenergie. Sindsdien hebben 1156 coöperanten hun schouders mee onder ECO2050 gezet. In totaal werd er nagenoeg 10 miljoen euro opgehaald bij het ruime publiek. Deze middelen werden d.m.v. vorige aanbiedingen geïnvesteerd in de vennootschappen Sunfin bv en Z-Kracht nv. Sunfin realiseerde per 31 december 2023 bij gemeenten en bedrijven PV-installaties voor een geïnstalleerd vermogen van 9,9 MWp. Op heden zijn er nog zo’n 105 installaties in ontwikkeling, goed voor 5,8 MWp.

Vanaf 2019 t.e.m. einde mei 2024 ontleende ECO2050 middelen aan Z-Kracht. De gemeentelijke familie achter Z-Kracht is sinds 1999 de absolute pionier in windkracht op zee. Op heden heeft Z-Kracht een aandeel in 3 operationele windparken op de Belgische Noordzee: C-Power, Rentel en SeaMade. Samen zijn deze parken goed voor 154 windturbines, die groene energie opwekken equivalent aan het verbruik van meer dan 1 miljoen gezinnen.

Duurzaam rendement via dividend en scheidingsaandeel

De Algemene Vergadering besliste afgelopen vrijdag om een bruto dividend van 3,50% uit te keren voor de investeringen in groene energie. Daarnaast werd het scheidingsaandeel van 52,01 euro goedgekeurd, dit bestaat uit een aandeel van de reserves en het dividend. Coöperanten die uittreden maken hier aanspraak op. Voor wie bijvoorbeeld is toegetreden aan 50 euro per aandeel is dit ook een behoorlijk rendement.

Bron: ECO2050