Voor een periode van vijf jaar -december 2023 tot december 2028- zullen Agristo, Aluminium Duffel, Pfizer Puurs, Proximus en Umicore elektriciteit afnemen die geproduceerd wordt door het offshore windpark C-Power. Onlangs heeft het energiebedrijf Engie namelijk met de vijf Belgische ondernemingen langetermijnovereenkomsten gesloten voor de levering van lokale, hernieuwbare energie. In totaal gaat het om 70 MW offshore windcapaciteit, equivalent aan het jaarlijkse verbruik van bijna 65.000 gezinnen. Hiermee zal 90.000 ton CO2 per jaar vermeden worden. Lokaal geproduceerde elektriciteit die eveneens lokaal afgenomen wordt, hierop zetten we in!

Het offshore windmolenpark C-Power maakt deel uit van de bestaande zone met windmolens op zee. In deze zone zijn alle windparken samen goed voor 2,2 GW offshore windcapaciteit. Tegen 2030 komen er drie nieuwe windparken bij in de Prinses Elisabethzone. Die zullen samen goed zijn voor zo’n 3,5 GW. Via het Belgian Offshore Platform (BOP) en de coöperatieve vennootschap ECO2050 houden we gedurende het hele proces de vinger aan de pols. Burgerparticipatie wordt namelijk een criterium voor de tender van deze windparken.

Bron: Belga