Langsheen de E403 in Oostkamp is Aspiravi gestart met de bouw van de eerste van twee windturbines op de terreinen van het bedrijf Timfrost. In maart was gestart met de voorbereidende civiele werken, om vervolgens in april de funderingswerken aan te vatten. Gedurende de maanden mei en juni zijn de funderingswerken afgerond. In de eerste helft van juli vond het transport van de grote onderdelen van de windturbines plaats. De voorbije dagen werd gestart met de eigenlijke opbouw van de windturbines.

De twee windturbines zullen jaarlijks samen groene stroom produceren equivalent aan het verbruik van 4.300 gezinnen en een CO2-uitstoot van 7.200 ton per jaar vermijden. Opnieuw een mooie bijdrage tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. Meer lokale, hernieuwbare energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, maar leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland. Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen. De inwoners van Oostkamp zullen nog een flyer ontvangen met informatie om mee te participeren.

Bron: Aspiravi