Hasselt – Op vrijdag 9 juni keurde de Algemene Vergadering van ECO2050 de jaarrekening en resultaatsbestemming goed. Daarmee stemden de burger-coöperanten in met een dividend van 3,50%. Tevens keurden ze de uitgifte van een nieuwe informatienota goed, waardoor het brede publiek weer op aandelen kan intekenen.

Scheidingsaandeel

Op vrijdag 9 juni vond de Algemene Vergadering van ECO2050 voor de tweede keer fysiek plaats te Hasselt. De coöperanten beslisten om een bruto dividend van 3,50% uit te keren voor de investeringen in groene energie. Daarnaast werd het scheidingsaandeel goedgekeurd, dat bestaat uit een aandeel van de reserves en het dividend. Coöperanten die uittreden kunnen hier aanspraak op maken. Op heden bedraagt het scheidingsaandeel 52,05 euro. Voor wie bijvoorbeeld is toegetreden aan 50 euro per aandeel is dit ook een behoorlijk rendement. Na het officiële gedeelte was er ruimte voor keynote spreker Annemie Vermeylen, Secretaris Generaal van het Belgian Offshore Platform (BOP). Zij gaf een interessante uiteenzetting over de huidige stand van zaken in de offshore windenergie.

Burgerparticipatie in offshore wind en PV

ECO2050 wil ook u als burger de mogelijkheid geven om te investeren in hernieuwbare energieprojecten. De coöperatieve vennootschap creëert zo naast betrokkenheid ook de mogelijkheid voor eenieder om zijn of haar steentje bij te dragen aan de energietransitie die een duurzaam en koolstofarm energiesysteem tot doel heeft. Op heden is ECO2050 overigens de enige coöperatieve vennootschap met een lopende uitgifte die burgers in staat stelt te participeren in de offshore windprojecten in de Belgische Noordzee. Nieuw is dat ECO2050 nu ook middelen aan Sunfin bv ontleent, deze vennootschap realiseert PV-projecten bij Belgische gemeenten.

Coöperanten investeren voor meer dan 8,3 miljoen euro in ECO2050

In mei 2019 kreeg het brede publiek voor het eerst de kans om te investeren in Belgische offshore windenergie. Sindsdien hebben meer dan 1100 coöperanten hun schouders mee onder ECO2050 gezet. In totaal werd er 8,3 miljoen euro opgehaald bij het ruime publiek. Deze middelen worden enerzijds geïnvesteerd in de vennootschap Z-Kracht die op haar beurt een aandeel heeft in 3 operationele windparken op de Belgische Noordzee: C-Power, Rentel en SeaMade. Samen zijn deze parken goed voor 154 windturbines, die groene energie opwekken equivalent aan het verbruik van meer dan 1 miljoen gezinnen. Anderzijds worden de middelen vanaf deze uitgifte eveneens in Sunfin geïnvesteerd.

Openstelling nieuwe uitgifte B-aandelen

Daarnaast besliste de Algemene Vergadering om een nieuwe uitgifte te lanceren voor een bedrag van 5 miljoen euro. Zowel natuurlijke personen als maatschappen die de doelstellingen van ECO2050 onderschrijven, kunnen opnieuw intekenen op aandelen. Investeren kan al vanaf 50,59 euro, voor 1 aandeel, tot een maximum van 1.000 aandelen of 50.590 euro per coöperant. Intekenen op aandelen kan via het online inschrijvingsformulier op de website www.ECO2050.be. Geïnteresseerde beleggers wordt geadviseerd eerst de informatienota door te nemen, die onder andere een beschrijving bevat van de risicofactoren die aan de aandelen van ECO2050 verbonden zijn.

Over ECO2050

ECO2050 is een erkende coöperatieve vennootschap (cv) die in 2018 werd opgericht door Nuhma cvba. Sinds 2020 is ook Efin betrokken in ECO2050. De coöperatieve vennootschap heeft als doel: duurzame oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen met een focus op hernieuwbare energie. ECO2050 wenst de betrokkenheid en de maatschappelijke interesse van haar aandeelhouders en het ruime publiek te verhogen en te verbreden bij het voeren van haar beleid.

Bron: ECO2050