Aspiravi Groep ontwikkelt in Spanje het windenergieproject Corus. Een project van 10 windturbines in Cantabrië, goed voor een geïnstalleerd vermogen van 66 MW.

Aspiravi Groep ontwikkelt in Spanje het windenergieproject Corus. Een project van 10 windturbines in Cantabrië, goed voor een geïnstalleerd vermogen van 66 MW. Dit project is het eerste windenergieproject waarin de omwonenden van de betrokken gemeenten, Ampuero, Guriezo, Liendo en Limpias, mee zouden kunnen participeren en zo ook mee kunnen genieten van de opbrengsten van windenergie.

Aspiravi Groep werkt in België sinds 2010 samen met coöperatieve vennootschappen via dewelke omwonenden mee kunnen investeren in de windenergieprojecten in hun buurt. Zo investeerden in België reeds meer dan 13.000 burgers samen meer dan 30 miljoen euro in de Belgische onshore windenergieprojecten van de Aspiravi Groep.

Datzelfde model van burgerparticipatie wil de Aspiravi Groep nu ook in Spanje toepassen. Op die manier groeit de betrokkenheid van de lokale gemeenschap, wordt het draagvlak voor windenergie ondersteund en neemt de lokale, hernieuwbare energieproductie toe. Voor het Corus project zou men in Cantabrië/Spanje samenwerken met een crowdfundingplatform dat al actief is in Spanje en goedgekeurd is door de bevoegde Nationale Commissie.

Met het windenergieproject Corus is een investering van 63 miljoen euro gemoeid. Hiervan zal meer dan 14 miljoen euro een directe impact hebben op bedrijven in Cantabrië, o.a. voor civiele en elektromechanische werken.

Aspiravi Groep werkt voor het Corus project samen met het Spaanse bedrijf Arba Energías Renovables, gespecialiseerd in de ontwikkeling van projecten van hernieuwbare energie. Momenteel informeert men de verschillende betrokken gemeenteraden en districten over het project. Daarna volgt de organisatie van publieke informatiemomenten.

Bron: Aspiravi Groep