Via een PPA (Power Purchase Agreement) afgesloten tussen beide bedrijven, zal Aspiravi jaarlijks 59,2 MW aan windenergie leveren aan Google. Dit is het geïnstalleerde vermogen van 9 nieuwe windparken die Aspiravi in België bouwt en operationeel zullen zijn tegen eind 2024. Beide bedrijven zijn trots op de samenwerking, die niet alleen het aandeel hernieuwbare energie in België doet groeien, maar ook bijdraagt aan de vele klimaatdoelstellingen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Gedeelde ambitie

Zowel Aspiravi als Google hebben in België beiden dezelfde ambitie: de energietransitie van fossiele brandstoffen naar een koolstofvrije energieproductie realiseren. Meer lokale, groene energie draagt niet alleen bij aan die noodzakelijke energiedoelstellingen, maar leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland. De ambitie van beide bedrijven past in hun gemeenschappelijke visie: samenwerken met anderen om de energiesector te transformeren en een duurzamere toekomst voor iedereen te creëren.

Ambitieus doel

De doelstellingen inzake hernieuwbare energie zijn een onderdeel van een groter geheel voor Google. Het bedrijf wil haar datacenters en kantoorcampussen tegen 2030 op elk netwerk waar ze actief is 24/7 op koolstofvrije energie (CFE = Carbon Free Energy) laten draaien, wanneer gemeten op uurbasis.

Ook in België schat het bedrijf dat in 2024 de datacenters en kantoren zullen werken op 85% koolstofvrije energie, gemeten op uurbasis. Om dit te realiseren heeft ze daarvoor een stroomafnameovereenkomst (PPA) gesloten met Aspiravi voor een capaciteit van 59,2 MW aan windenergie. Voor Google was het enerzijds cruciaal dat de groene stroom uit de overeenkomst afkomstig was van nieuw gebouwde windturbines zodat het aandeel hernieuwbare energie in België groeit. Anderzijds was het voor het bedrijf ook zeer waardevol deze overeenkomst te kunnen sluiten met een 100% Belgisch bedrijf als Aspiravi: lokale groene energie van een lokale partner.

Aan het woord

Thierry Geerts, Country Manager Google BeLux: “Duurzaamheid is sinds de oprichting één van de kernwaarden van Google en we lopen al meer dan tien jaar voorop bij het bereiken van een koolstofvrije toekomst. Onze ambitie om in 2030, waar dan ook ter wereld, volledig op koolstofvrije energie te draaien, vereist samenwerkingen met belangrijke energiebedrijven zoals Aspiravi, die zich gezamenlijk inzetten voor duurzame energiedoelstellingen. Dankzij deze nieuwe PPA zullen we in 2024 op uurbasis op bijna 85% CO2-vrije energie kunnen werken voor onze kantoren en datacenters in België.”

Rik Van de Walle, Algemeen Directeur Aspiravi: “Aspiravi is erg trots op de samenwerking met Google, een internationaal bedrijf met een zeer duidelijke visie wat betreft duurzaamheid. Aspiravi deelt die visie en wil inzake hernieuwbare energie dé lokale partner van bedrijven zijn. Samen met onze klanten maken we werk van duurzame energieoplossingen voor hun bedrijf. We zijn verheugd dat we met bedrijven zoals Google bijdragen aan de vergroening van de elektriciteitsproductie in België.”

 

Het geïnstalleerd vermogen van het totale machinepark van de Aspiravi-groep vandaag (249 windturbines op land, 172 in zee en 2 centrales op basis van niet-recycleerbaar houtafval), vermijdt een jaarlijkse CO2-uitstoot van 2,4 miljoen ton.

Bron: Aspiravi.com