41 gemeenten willen tegen 2030 40 procent minder CO2 uitstoten

14 maart 2018 - Dinsdag hebben 41 van de 44 Limburgse burgemeesters, samen met enkele strategische partners in het klimaatdossier, plechtig ondertekend dat ze tegen 2030 de CO2-uitstoot in hun gemeente veertig procent lager willen. Op zijn minst ambitieus. Zeker als u weet dat de vorige klimaatconvenant van de Limburgse burgemeesters om tegen 2020 minstens twintig procent CO2-reductie te halen nu al moeilijk haalbaar lijkt.

41 gemeenten willen tegen 2030 40 procent minder CO2 uitstoten

Eerste biomassaplein in Vlaanderen opgericht in houthalen

8 februari 2018 - Het eerste ‘Biomassaplein’ in Vlaanderen wordt een centraal Limburgs verzamelplein voor kwaliteitsvolle biomassastromen uit landschapsbeheer.. Er wordt de match gemaakt tussen aanbieders en afnemers. Het biomassaplein zet in eerste instantie in op houtige biomassa.

Eerste biomassaplein in Vlaanderen opgericht in houthalen

Windmolens Noordzee goed voor verbruik 1 miljoen gezinnen

5 januari 2018 - De windmolenparken op de Noordzee voor de Belgische kust bereiken later dit jaar een symbolische grens: voor het eerst leveren ze stroom voor het verbruik van 1 miljoen gezinnen.

Windmolens Noordzee goed voor verbruik 1 miljoen gezinnen

Stormweer zorgt voor piek in opgewekte windenergie

5 januari 2018 - Door het stormachtige weer van de afgelopen dagen en weken, rijgen de Limburgse windmolens de records aaneen.

Stormweer zorgt voor piek in opgewekte windenergie

Windmolens langs gemeentegrens Riemst/Bilzen volledig opgebouwd

Hasselt, 6 november 2017 - Vorige week werd de laatste windturbine van het nieuwe windpark langs de gemeentegrens van Riemst en Bilzen volledig opgebouwd. Tegelijk werd de eerste groene stroom geproduceerd. Het nieuwe windpark van 3 windturbines zal een totaal geïnstalleerd vermogen van 10,4 MW hebben en groene stroom produceren voor 7.500 gezinnen. Zo levert Limburg win(d)t nv opnieuw een bijdrage aan een meer duurzame samenleving. Bovendien draagt het windpark bij tot de realisatie van het TACO2-plan van de Provincie Limburg én het Europees Burgemeestersconvenant dat beide gemeenten ondertekend hebben. Burgers kunnen mee participeren en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van Limburg wind cvba.

Energiehub Beringen uit de startblokken

Bionerga start officieel met de uitbouw van de energiehub Beringen op het industriegebied Ravenshout. De opdrachten voor zowel de bouw van een nieuwe biostoomcentrale als voor de aanplant van kort omloophout op de naastgelegen site zijn de voorbije dagen toegewezen en ondertekend. Nog dit jaar zullen de voorbereidende werken starten.

Energiehub Beringen uit de startblokken

Ondersteuningsniveau voor Mermaid en Seastar vastgelegd

Na intense besprekingen heeft de federale regering een beslissing genomen over het ondersteuningssysteem voor de 3 laatste offshore windparken. Ook in België zet de internationale trend van kostenverlaging zich door. In vergelijking met 2016 werd zowel de ondersteuningsperiode substantieel ingekort, en het ondersteuningsniveau gehalveerd.

Ondersteuningsniveau voor Mermaid en Seastar vastgelegd

Twee Belgische ondernemingen ondersteunen ‘eerste wereldwijde Craft Beer Hackathon’ in Berlijn

Bij de BRLO brouwerij in Berlijn werd afgelopen weekend de eerste wereldwijde Craft Beer Hackathon gehouden. Bij een hackathon wordt een groep mensen, meestal (software)coders, (software-)ontwikkelaars, design thinkers, data scientists, maar ook marketeers en experten op andere gebieden, een uitdaging voorgelegd. In 24 of 48 uur moet een oplossing gevonden worden, die dan in een prototype wordt voorgesteld. Het organiseren van een hackathon is een manier om snel een aantal potentiele oplossingen te vinden of innovatieve ideeën te genereren.

Twee Belgische ondernemingen ondersteunen ‘eerste wereldwijde Craft Beer Hackathon’ in Berlijn

Nieuw windpark te Riemst/Bilzen zet deuren open voor het publiek

Limburg win(d)t nam op zondag 1 oktober deel aan Open Bedrijvendag en zette de deuren van haar bouwwerf in Riemst/Bilzen wijd open. Ook dit jaar konden we opnieuw rekenen op een groot bezoekersaantal met interesse voor windenergie. Enkel dagen eerder kregen al 300 enthousiaste kinderen van de lagere scholen in Riemst en Bilzen de primeur om als eerste het windpark te bezoeken. De leerlingen ontdekten niet alleen alles over windenergie, maar maakten ook een virtuele klim in een windmolen.

Nieuw windpark te Riemst/Bilzen zet deuren open voor het publiek

Kabel verbindt offshore windmolenpark Rentel met land

Rentel heeft haar exportkabel voor groene stroom aan land gebracht in Zeebrugge. De kabel zal instaan voor het transport van de opgewekte energie van het Rentel windpark in de Noordzee naar het vasteland. Met de aanleg van de exportkabel wordt Rentel als eerste windpark rechtstreeks verbonden met het nieuwe hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge.

Kabel verbindt offshore windmolenpark Rentel met land

Windenergie rondt kaap van 1000 MW

Brussel, 15 juni 2017 – Vandaag viert de windsector wereldwijd de Dag van de Wind. In Vlaanderen rondt windenergie een belangrijke symbolische kaap: de Vlaamse Windenergie Associatie VWEA zet met al haar leden het bereiken van 1000 megawatt windenergie in Vlaanderen in de kijker en wil hierbij ook de beleidsmakers bedanken. De windsector kijkt hierbij ook uit naar de toekomst:  VWEA stelt een concrete doelstelling van 2500 MW windenergie in 2030 voorop.

Windenergie rondt kaap van 1000 MW

Opnieuw 4 % dividend voor meer dan 2.400 coöperanten in windenergie

Antwerpen, 2 juni 2017 - Aspiravi Samen CVBA keert opnieuw aan meer dan 2.400 coöperanten een mooi dividend van 4% uit voor hun investering in hernieuwbare energie. De coöperatieve vennootschap draagt bij tot de bouw van windturbines in Vlaanderen. De coöperanten ontvangen dus niet enkel jaarlijks een mooi dividend voor hun spaargeld, maar bouwen samen ook aan een meer duurzame samenleving. Een 130-tal personen zijn vandaag aanwezig op de 5de Algemene Vergadering van de coöperatieve vennootschap.

Opnieuw 4 % dividend voor meer dan 2.400 coöperanten in windenergie

3de windpark van 5 windturbines operationeel op Curaçao

Harelbeke, 18 augustus 2017 - Het nieuwe windpark Tera Kora II dat Aspiravi International NV samen met NuCapital Incorporated op het eiland Curaçao heeft gebouwd, is volledig operationeel en produceert groene stroom voor 20.900 gezinnen. Het nieuwe windpark van 5 windturbines heeft een geïnstalleerd vermogen van 17,25 MW en is een uitbreiding van de bestaande windparken Tera Kora I en Playa Kanoa. Dankzij de bouw van dit 3de windpark wordt vandaag 30% van het stroomverbruik op Curaçao geproduceerd door windenergie. De realisatie van dit windpark is voor Aspiravi International NV een nieuwe stap in de ontwikkeling van haar buitenlandse activiteiten.

3de windpark van 5 windturbines operationeel op Curaçao

4% dividend voor 6.000 coöperanten in windenergie

Hasselt, 26 mei 2017 - Limburg wind cvba keert aan haar meer dan 6.000 coöperanten opnieuw een mooi dividend van 4% uit voor hun investering in hernieuwbare energie. Sinds 2010 heeft de coöperatieve vennootschap bijgedragen tot de bouw van windturbines in de provincie Limburg. Zo ontvangen de intussen 6.000 coöperanten van Limburg wind cvba jaarlijks niet enkel een mooi rendement voor hun spaargeld, maar bouwen ze samen ook aan een duurzaam Limburg. Meer dan 250 coöperanten waren vandaag in Hasselt aanwezig op de 7de Algemene Vergadering.

4% dividend voor 6.000 coöperanten in windenergie

Noord-Limburgse gemeenten kiezen voor geothermie

18-5-2017- Lommel - Vandaag verzamelden de Noord-Limburgse burgemeesters en vertegenwoordigers van VITO, INFRAX, NUHMA, Energyville en POM-Limburg op het Huis van de Stad te Lommel om het startschot te geven voor een taskforce. Die moet de mogelijkheden van geothermie en de exploitatie ervan voor de regio in kaart moet brengen. Onderzoek wijst namelijk uit dat de mogelijkheid voor diepe geothermie reëel aanwezig is. De temperatuur in de diepste watervoerende laag lijkt op te lopen tot ruim 150°C! Dit is voldoende om naast warmte ook elektriciteit te kunnen produceren.

Energiesoftware-ontwikkelaar Enervalis haalt 4.2 miljoen euro op

Het Limburgse bedrijf Enervalis haalt 4.2 miljoen euro op. De kapitaalronde komt van drie investeringspartners die elk 1.4 miljoen euro investeren in de software-ontwikkelaar. Enervalis gebruikt de kapitaalinjectie om verder onderzoek in het platform te financieren en om internationaal te groeien. De softwaretool zorgt ervoor dat er in de toekomst minder geïnvesteerd moet worden in infrastructuur op gebied van het elektriciteitsnet.

Nuhma en Infrax: trekkers van slimme regio Limburg

Infrax en Nuhma zullen samen met de Limburgse steden en gemeenten een visie en strategie uitwerken inzake smart cities en zo de nodige schaalgrootte creëren voor de uitrol van slimme toepassingen. De doelstelling is om naast de “theoretische” aanpak dit jaar ook naar buiten te treden met enkele concrete toepassingen en zo Limburg op de kaart te zetten als slimme regio.

Nuhma en Infrax: trekkers van slimme regio Limburg

Over Nuhma

Nuhma is een investeringsholding in handen van 43 Limburgse gemeenten en de gemeente Laakdal. De kerntaken van Nuhma situeren zich in twee gebieden, met name in de productie van hernieuwbare energie en het leveren van diensten voor én aan haar aandeelhouders, de gemeenten.

Nuhma heeft diverse participaties in vennootschappen die actief zijn in de productie van hernieuwbare energie. Denk hierbij aan bedrijven zoals Aspiravi, C-Power, Northwind,… die instaan voor windenergie op land en op zee. Voorts zijn er directe en indirecte participaties in biomassa en compostering via Bionerga en A&S Energie. Daarnaast zijn er deelnemingen in projecten rond waterkracht en transport van energie.

Nuhma zet ook actief in op het ontplooien van diensten voor de steden en gemeenten. Hierin kaderen participaties in o.a. Green Valley Belgium, s-Lim, 3E en Nuhmeris. Dankzij het centraliseren van investeringen in (slimme) diensten ontstaan er inherent kostenbesparingen voor de steden en gemeenten doordat de nodige schaalgrootte wordt bereikt en synergiën optimaal worden benut.

Lees meer