Terugblik op 2020

Een jaarverslag is het moment waarop we de tijd even stilzetten om terug te blikken op de verwezenlijkingen van het voorbije jaar. Laten we eerlijk zijn, 2020 was een bijzonder jaar. Ondanks alles was het een succesvol jaar voor Nuhma, met een indrukwekkende lijst van realisaties waar we trots op zijn.

Klimaatdoelstelling Limburg CO2 neutraal

Bijzondere tijden of niet, wij blijven ons richten op de toekomst. De omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen blijft onze absolute prioriteit. We bouwen aan een duurzame en slimme toekomst.

Onderaan zoomen we in op enkele onderwerpen uit het jaarverslag. Via onderstaande knop kan u het jaarverslag van 2020 downloaden.

Nuhma in groene cijfers

Groene energie die Nuhma voorziet via haar participaties

Limburg telde in 2020 368.017 gezinnen die thuis elk gemiddeld 3.500 kWh energie verbruikten. Dat bracht de totale residentiële energiebehoefte op 1.288.060 MWh. 89% van de Limburgse gezinnen worden afgedekt door de groene energie van Nuhma. Dit resulteert in een CO2 besparing van 546.845 ton.

Voeg hierbij nog de inspanningen van de individuele gemeenten toe en we kunnen stellen dat we er met z’n allen in geslaagd zijn om 100% van het energieverbruik van onze gezinnen af te dekken.

Wat is de herkomst van die groene energie?

Nuhma participeert in verschillende projecten waarbij de hernieuwbare energie voornamelijk afkomstig is uit wind op land, wind op zee en biomassa.

Nuhma dividend

Nuhma keerde reeds meer dan 100 miljoen euro aan dividend uit aan haar aandeelhouders. Een belangrijke mijlpaal, die we graag eventjes in de spotlight willen zetten.

Jaarverslag 2020

Enkele realisaties uitgelicht

Biostoom Beringen officieel ingehuldigd

In het najaar van 2020 werd Biostoom Beringen officieel ingehuldigd in aanwezigheid van minister Demir en provinciegouverneur Lantmeters. Deze biostoomcentrale verwerkt jaarlijks 200.000 ton niet-recycleerbare biomassa tot warmte en elektriciteit.

Van energiehub naar circulaire hub

Inmiddels wordt er ook sterk ingezet op de uitbouw van een circulaire hub waarbij er zoveel mogelijk materialen worden gerecycleerd. In 2020 werd Biostoom Beringen betrokken bij het Optimo-project van Limburg.net. Dit project is het innovatief afvalinzamelingssyteem waarbij 1 afvalwagen tot 6 verschillende soorten afval op 1 dag ophaalt. Een grote stap in de richting van een klimaatneutrale afvalophaling en -verwerking.

Ecoo Beringen paradepaardje in recyclage van plastic

Ook naar de toekomst toe zal Nuhma zich verder blijven inzetten op deze circulaire hub. In mei 2021 werden de symbolische fundamenten gelegd van Ecoo Beringen, het nieuwe recyclagebedrijf op de Biostoomsite in Beringen. De Vlaming is koploper in het sorteren van afval, maar voor de recyclage gaat nog steeds 96%* naar het buitenland. Daar willen Ecoo Group en Bionerga verandering in brengen met dit hypermoderne recyclagecentrum dat een unicum is in Europa.

Volgende stap naar circulaire economie

Plastic verpakkingen rond groenten en fruit, de folie op pakjes charcuterie of de plastic die je flessen water bij elkaar houdt: al deze dunne plastic verpakkingen zullen binnenkort gerecycleerd kunnen worden bij Ecoo Beringen. Hier zullen deze gebruikte verpakkingsfolies uit heel België verwerkt worden tot hoogwaardige polyethyleen korrels, waarmee opnieuw plastic producten en verpakkingen gemaakt kunnen worden. De recyclage gebeurt bovendien 100 procent ecologisch, met de warmte en energie van de biostoomcentrale. Een belangrijke volgende stap op ons pad naar een circulaire economie.

Recyclage van de zachte plastic uit de Nieuwe Blauwe Zak

Dankzij de Nieuwe Blauwe Zak wordt het voor de burger nog eenvoudiger om correct te sorteren. Nu al halen we een recyclagepercentage van 51%* voor plastic verpakkingen. Met Ecoo Beringen, het nieuwe recyclagecentrum dat in januari 2022 operationeel moet zijn, zal dit cijfer nog stijgen. Hiermee worden we échte voorlopers in Europa.

* Bron: TV Limburg & Het Belang van Limburg

Wie blaast ECO2050 wind in de zeilen?

We blikken even terug op het resultaat van de eerste twee openstellingen van het kapitaal van ECO2050 in 2019 en 2020. Wie zijn de coöperanten die hun schouders onder ECO2050 zetten?
752 burgers (d.d. 31/12/2020) investeerden samen voor meer dan 5 miljoen euro aan kapitaal in de coöperatieve vennootschap ECO2050.

ECO2050 wakkert burgerparticipatie aan

Met ECO2050 wil Nuhma het grote publiek, de burger, betrekken bij haar projecten. Het verheugt ons om te zien dat het zo’n groot succes is! In totaal (2019 en 2020 samen) mochten we 752 coöperanten verwelkomen die gezamenlijk voor meer dan 5 miljoen euro investeerden. De investeerders zijn afkomstig uit diverse Belgische gemeenten en we mochten coöperanten van uiteenlopende leeftijden verwelkomen. Interessant weetje is dat 75% van onze coöperanten tussen de 40 en 80 jaar zijn.

Meer informatie over ECO2050