Windparken op zee zitten op recordkoers

6 januari 2020 - De windenergieparken in de Belgische Noordzee hebben vorig jaar een recordvolume aan elektriciteit geproduceerd. De productie steeg in 2019 van 3.408 naar 4.700 gigawattuur, voldoende om 1,34 miljoen gezinnen in ons land van stroom te voorzien. In 2018 waren dat nog maar 974.000 gezinnen.

De sterke stijging stond begin vorig jaar al in de sterren geschreven. Vorig jaar is met Norther een zesde windenergiepark in de Belgische Noordzee opgestart. Daardoor lag de productiecapaciteit eind 2019 met 1.556 megawatt iets meer dan 30 procent hoger vergeleken met een jaar voordien. 

De productiestijging had nog groter kunnen zijn, want het was een minder goed windjaar, stelt Annemie Vermeylen van het Belgian Offshore Platform, de spreekbuis van de sector. Anderzijds wijst ze erop dat de efficiëntie van de windparken tijdens de wintermaanden stilaan in de buurt komt van die van klassieke elektriciteitscentrales. In december hebben de Belgische windenergieparken meer dan de helft van de tijd op volle capaciteit gedraaid. Ze verwacht dat dit ook in januari en februari het geval zal zijn.

Groene stroom

De windenergieparken op zee worden ook almaar belangrijker voor de Belgische stroomvoorziening. De zes windparken die nu al operationeel zijn, leveren 5 à 6 procent van de totale elektriciteitsproductie in België. Offshore windenergie weegt ook steeds zwaarder door in de groenestroomproductie. Eind 2019 was ze al goed voor een aandeel van 31 procent, vergeleken met 25 procent een jaar daarvoor.

Dat is klein bier vergeleken met wat er dit jaar gaat gebeuren. Als alles volgens planning verloopt, worden dit jaar nog eens twee windenergieparken in de Belgische Noordzee in dienst genomen. Het gaat om Northwester 2 en ­­ ­Seamade, het grootste windpark. De twee zullen de capaciteit van de Belgische offshore windenergieparken met 706 megawatt doen toenemen, een ­stijging met 45 procent vergeleken met vandaag.

Volgens Vermeylen zal dit ertoe leiden dat de windenergieparken op zee eind 2020 zo’n 10 procent van de totale Belgische stroomproductie voor hun rekening zullen nemen, wat neerkomt op zowat de helft van het stroomverbruik van alle gezinnen in ons land.

Top drie

België sluit 2019 ook af als een van de grootste offshore windenergielanden ter wereld. Het Belgian Offshore Platform gaat ervan uit dat we wereldwijd op de vijfde plaats staan, als gekeken wordt naar de ­geïnstalleerde capaciteit. Ons land staat zelfs op plaats drie als de oplijsting gebeurt op basis van capaciteit per inwoner.

De bouw van de Belgische windenergieparken op zee kreeg de voorbije jaren een serieuze versnelling. Vijf jaar geleden werden er nog grote vraagtekens gezet achter de doelstelling om tegen 2020 de huidige ­Belgische windenergiezone op zee volledig af te werken. 

Dat 2020 toch wordt gehaald, is volgens Vermeylen te danken aan het feit dat het veel minder lang duurt om een windenergiepark te bouwen. Dat komt door de schaalvergroting bij de turbines en het inzetten van veel grotere, gespecialiseerde schepen.

Bron: De Standaard