Windmolens langs gemeentegrens Riemst/Bilzen volledig opgebouwd

Hasselt, 6 november 2017 - Vorige week werd de laatste windturbine van het nieuwe windpark langs de gemeentegrens van Riemst en Bilzen volledig opgebouwd. Tegelijk werd de eerste groene stroom geproduceerd. Het nieuwe windpark van 3 windturbines zal een totaal geïnstalleerd vermogen van 10,4 MW hebben en groene stroom produceren voor 7.500 gezinnen. Zo levert Limburg win(d)t nv opnieuw een bijdrage aan een meer duurzame samenleving. Bovendien draagt het windpark bij tot de realisatie van het TACO2-plan van de Provincie Limburg én het Europees Burgemeestersconvenant dat beide gemeenten ondertekend hebben. Burgers kunnen mee participeren en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van Limburg wind cvba.

Drie windturbines volledig opgebouwd

Nadat eind september de grote onderdelen van de windturbines werden aangeleverd, werden de 3windturbines opgebouwd. Deze opbouw gebeurde met vertraging door de ongunstige weersomstandigheden van de voorbije weken. Vorige week werden uiteindelijk de wieken van de laatste windturbine gehesen zodat de mechanische opbouw van het windpark nu volledig is afgerond. In een volgende fase vinden de elektriciteitswerken plaats waarbij de windturbines worden aangesloten op het net van Infrax en alle operationele testen gebeuren. Twee van de 3 windturbines zijn momenteel reeds aangesloten en produceren hun eerste groene stroom. In deze fase moeten de windturbines ook enkele weken proefdraaien waarbij nog regelmatige stilstanden voorkomen. Als alles verder volgens planning verloopt, zal het windpark nog dit jaar operationeel zijn en in exploitatie gaan.

Burgers participeren en genieten mee van opbrengsten van windenergie

Via aandelen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind cvba kunnen burgers mee investeren in het nieuwe windpark in Riemst/Bilzen. Één aandeel kost 125 € en men kan er maximaal 24 per persoon aankopen. Het door het FSMA goedgekeurde, nieuwe prospectus is te raadplegen op de website en loopt tot 23 oktober 2018. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op de website van de cvba. De coöperatieve vennootschap telt meer dan 6.300 coöperanten. Op de laatste Algemene Vergadering van de cvba op 26 mei 2017, werd beslist een dividend van 4% uit te keren aan de coöperanten op hun investering in groene energie voor het werkjaar 2016.

Alle informatie op www.limburgwind.be.

Aankoop van voordelige groene stroom voor coöperanten

Coöperanten van Limburg wind cvba kunnen ook aan een voordelig tarief lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan ‘Een Hart voor Limburg’. Aspiravi Energy wordt door Greenpeace aanbevolen in haar klassement van groene stroomleveranciers.

Alle informatie op www.aspiravi-energy.be.

Groene stroom voor 7.500 gezinnen, jaarlijks ± 12.000 ton minder co2-uitstoot

De 3 windturbines in het nieuwe windpark in Riemst/Bilzen zullen een totaal geïnstalleerd vermogen van10,4 MW hebben en groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van7.500 gezinnen. Dankzij de bouw van dit windpark wordt een jaarlijkse CO2-uitstoot vermeden van11.996 ton. Dit is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 5.104 wagens. Opnieuw een erg mooie bijdrage aan de klimaatdoelstellingen die moeten behaald worden en aan een meer duurzame samenleving voor de volgende generaties. Limburg win(d)t nv levert zo een belangrijke bijdrage tot de realisatie van het TACO2-plan om de provincie Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Bovendien past dit windenergieproject ook binnen de lokale initiatieven die de gemeenten Riemst en Bilzen moeten nemen naar aanleiding van de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant. Riemst en Bilzen zijn ook aandeelhouder van Limburg win(d)t nv via NUHMA (het Limburgs klimaatbedrijf)en Aspiravi.