Twaalf nieuwe windturbines op Kristalpark in Lommel

20 maart 2020 - Er komen twaalf nieuwe windturbines op het Kristalpark in Lommel. Zes daarvan vervangen acht verouderde turbines die er nu al staan. Maar er komen ook zes extra windmolens.

Limburg win(d)t en Aspiravi hadden aanvankelijk een aanvraag ingediend voor respectievelijk zeven en zes nieuwe windturbines op het Kristalpark. Kristalpark nv stelde samen met de Stad Lommel en Nyrstar gronden ter beschikking. De aanvraag bestond uit twee deeldossiers. Namelijk de vraag van Aspiravi om de acht oudste windturbines die dateren van de periode tussen 2003 en 2006, te vervangen door zes nieuwe windturbines. De overige vijf windturbines die later werden geplaatst, blijven staan. De verwachte energieproductie van deze zes nieuwe windturbines is bijna 46.500 MWh/jaar, het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 13.200 gezinnen. “De acht bestaande windturbines die afgebroken worden, produceerden slechts 26.250 MWh/jaar, het gemiddelde verbruik van 7.500 gezinnen. Dat betekent dus dat de productie toeneemt met 75 procent”, luidde de motivatie. 

Luchtvaart

In een tweede luik diende Limburg win(d)t een aanvraag in voor zeven bijkomende windturbines op de westelijke kant van het Kristalpark, vlakbij en op de terreinen van Nyrstar. Hier heeft de overheid de goedkeuring gegeven voor zes windturbines, eentje krijgt dus geen vergunning. “We zijn zeer blij met de windturbines die nu wel vergund zijn, en zullen dus ook geen verdere stappen nemen tegen deze afwijzing”, stelt Pieter Vanderhaeghe van Aspiravi/Limburg win(d)t. “Eén van de windturbines die westelijk was voorzien, werd geschrapt. Dit heeft de maken met opmerkingen vanuit de luchtvaartsector. Niet alleen de nabijheid van de militaire luchtmachtbasis in Kleine-Brogel is een factor, maar ook de opmerkingen van Skeyes en het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) spelen hier een rol.” 

De tiphoogte van deze nieuwe windturbines zal maximaal 173,5 meter bedragen, iets hoger dan de huidige hoogte van 140 meter, dit gezien de noodzakelijke optimalisatie van windenergieprojecten die opgelegd wordt door de overheid. 

De planning voor de realisatie van de in totaal twaalf windturbines is in opmaak. “We mikken op het eerste kwartaal van 2022, maar het is een beetje afwachten. De wachttijden voor de geschikte onderdelen kunnen soms oplopen.” De vergunning is afgeleverd. Nog 45 dagen kunnen bezwaren worden overgemaakt bij de raad voor vergunningsbetwistingen.

Bron: Het Belang van Limburg