SeaMade sleept prestigieuze IJGlobal award in de wacht

21 maart 2019 - Tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking van IJGlobal, die dit jaar plaatsvond in het Natural History Museum in Londen, kreeg SeaMade de award voor Europese offshore wind deal van het jaar. Het snelle en efficiënte financieringsproces, waarbij Financial Close in een recordtijd van tweeënhalve maand werd bereikt, is ook aan de internationale financieringsgemeenschap niet onopgemerkt voorbijgegaan. Daarnaast werd SeaMade geprezen vanwege haar vastberaden en gerichte aanpak. Een aanpak die ervoor gezorgd heeft dat een project tot stand gebracht kon worden met sterk gereduceerde risico’s en waarbij er ook gebruik kon worden gemaakt van de ervaring die reeds werd opgedaan met de ontwikkeling en financiering van eerdere offshore windprojecten.

Het project wordt gefinancierd door een internationaal kredietconsortium bestaande uit de Europese Investeringsbank (die een beroep doet op het Europees Fonds voor strategische investeringen, het zogenoemde EFSI of Junker-plan), het Deense exportkredietbureau EKF en 15 commerciële banken, bestaande uit Belgische, Nederlandse, Franse, Duitse, Chinese, Japanese en Spaanse banken.

Project specifiteiten

Zowel onshore als offshore zijn de werken reeds van start gegaan, met meer bepaald de geofysische activiteiten en de productie van de structurele onderdelen. De offshore-constructiewerken zouden dan in de zomer van 2019 van start gaan teneinde beide windparken operationeel te hebben voor eind 2020. De 58 offshore windturbines worden geïnstalleerd en onderhouden door Siemens Gamesa, die gebruik zal maken van DEME’s splinternieuwe installatieschip ‘Apollo’. Bij SIF (Roermond, NL) loopt de productie van de funderingen volop. Hetzelfde geldt voor de productie van de offshore substation decks bij Smulders in Hoboken (BE).

De installatie van de monopile-funderingen is voorzien vanaf augustus 2019. Deze zullen geïnstalleerd worden door middel van het installatieschip ‘Innovation’. De offshore substations en exportkabels zullen geïnstalleerd worden in de eerste helft van 2020 met behulp van het hijsschip ‘Gulliver’ (voor de topsides), ‘Innovation’ (voor de topside funderingen) en ‘Livingstone’ (voor de exportkabels). De turbines zelf zullen dan in de tweede helft van 2020 geïnstalleerd worden om zo operationeel te zijn voor eind 2020.

Aanzienlijke bijdrage aan de Belgische klimaatdoelstellingen

SeaMade staat in voor de ontwikkeling van de laatste twee domeinconcessies die door de Belgische overheid toegekend werden voor de ontwikkeling van offshore windprojecten. Om zo een bijdrage te leveren aan de 20/20/20 klimaatveranderingsdoelstellingen. Ondanks de aanzienlijke reductie in het ondersteuningsmechanisme, is SeaMade zich steevast blijven inzetten in de overgang naar een schonere energiemix die aanzienlijk zal bijdragen aan de bindende doelstelling om tegen 2020 13% van onze energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen. De helft van de hernieuwbare energieproductie zal afkomstig zijn van offshore windenergie. Bijna een kwart van de benodigde offshore energieproductie zal afkomstig zijn van het SeaMade project.

Groene energie voor 485.000 gezinnen

Het SeaMade project zal jaarlijks 485.000 gezinnen van groene stroom voorzien, waarmee een CO2-uitstoot van bijna 700.000 ton vermeden kan worden. De verwachting is dat de windturbines vanaf 2020 groene stroom kunnen produceren. Mathias Verkest – CEO SeaMade: “We zijn erg blij dat we de prestigieuze IJGlobal award voor ‘European Offshore Wind deal of the year’ gewonnen hebben. Dit bewijst nogmaals dat we beschikken over een sterk financierings- en ontwikkelingsteam met de capaciteiten om een dergelijk complexe en grootschalige ‘non-recourse’-projectfinanciering tot een feilloos einde te brengen. Bijgevolg kon het project rekenen op zeer ruime interesse van een internationaal kredietconsortium, waaronder ook drie Aziatische banken. Dit toont nogmaals het enorme vertrouwen in ons land zowel op het gebied van investeringen maar ook in de maturiteit van offshore wind. Een industrie die nu ook aan recordtempo uitbreidt in andere continenten. We zijn erg trots een leidende rol te hebben gespeeld in de Belgische offshore windindustrie en op deze manier te kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van offshore wind verder in de wereld. Het project beantwoordt verder aan de bezorgdheid van heel wat mensen zowel in België als daarbuiten om onze planeet zo snel mogelijk groener en schoner te maken.”

SeaMade NV, een samentrekking van SEAstar en merMAID, is een samenwerking tussen:

• Otary RS NV – 70%

• Electrabel NV – 17,5%

• Eneco Wind Belgium SA – 12,5%

Key facts

• Totale investering: € 1,3 miljard

• Totaalcapaciteit: 487 MW

• 40-50 km van de haven van Oostende

• 58 SGRE 8,0 MW offshore wind turbines

• Hoogte wind turbine op hubhoogte: 109 m

• Diameter rotor: 167 m

• Two offshore substations verbonden met Elia’s offshore grid (MOG)

• Jaarlijkse productie voor 485,000 gezinnen

• Jobcreatie: 1,400 directe en 1,400 indirecte jobs tijdens de ontwikkelings- en constructiefase

• Jobcreatie: 100 langetermijnjobs tijdens de operationele fase