De opbouw van de nieuwe windturbine, die Limburg win(d)t langs de autosnelweg E313 bouwt op grondgebied Diepenbeek, is volledig gebeurd. De windturbine wordt nu aangesloten op het openbaar net. Daarvoor worden de nodige elektrische werken uitgevoerd en wordt alles nauwkeurig getest zodat de productie van groene stroom dan kan starten. Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind cv. De nieuwe windturbine zal groene stroom produceren voor 3.400 gezinnen en een CO2-uitstoot van 5.500 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen.

Elektrische aansluiting van nieuwe windturbine wordt voorbereid

Na de opbouw is sinds enkele weken ook gestart met de inbedrijfstelling van de nieuwe windturbine langs de autosnelweg E313 op grondgebied van Diepenbeek. Dit houdt in dat in de windturbine alle nodige elektrische werken uitgevoerd worden om de windturbine aan te sluiten op het net. Deze werken duren een aantal weken. In die periode wordt de windturbine ook regelmatig opgestart om alle aspecten volledig te testen en alles nauwkeurig af te stellen.

Na de inbedrijfstelling zal de windturbine binnenkort gedurende een periode van 300 uren draaien waarin eventuele storingen opgespoord en verholpen worden. Na die eerste 300 uren wordt een onderhoud gepland, om vervolgens over te gaan naar de fase van proefdraaien. De windturbine produceert dan reeds groene stroom en wordt constant gemonitord. Als de periode van proefdraaien geslaagd is, wordt de nieuwe windturbine effectief in gebruik genomen en zal ze gedurende vele jaren lokale, hernieuwbare energie produceren.

Limburg win(d)t nv bouwt in Diepenbeek een windturbine van het type Enercon E138 met een ashoogte van 131 meter en wieken van 67 meter. De windturbine, die weldra in dienst wordt genomen, zal groene stroom produceren voor 3.400 gezinnen en een CO2-uitstoot van 5.500 ton per jaar vermijden.

Windturbine past binnen klimaatdoelstellingen

Met het windenergieproject in Diepenbeek, draagt Limburg win(d)t nv bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld werden. De bouw van de windturbine past onder meer in de realisatie van het TACO2-plan om de provincie Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De gemeente Diepenbeek is ook aandeelhouder van Limburg win(d)t nv via Nuhma (Het Limburgs klimaatbedrijf) en Aspiravi.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Limburg wind cv zal de omwonenden in Diepenbeek actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Limburg wind cv telt vandaag bijna 7.200 coöperanten, die samen reeds meer dan 19,6 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. Voor het werkjaar 2020 werd in 2021 een dividend van 3,75% uitgekeerd aan de burger-coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten €125/stuk en men kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook een informatienota – met vermelding van alle risico’s – te vinden is. www.limburgwind.be

Aankoop van voordelige groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Limburg wind cv kunnen ook aan een voordelig tarief, lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun met zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.
www.aspiravi-energy.be.

Meer info: www.limburgwindt.be

Bron: Limburg win(d)t