Op zondag 2 oktober 2022 gaan de deuren open van 10u tot 17u. Tijdens de rondgang kan je een kijkje nemen achter de schermen van de Optimo sorteerinstallatie en krijg je te zien hoe in de Biostoomcentrale energie opgewekt wordt door de verbranding van niet-recycleerbaar huishoudelijk afval. 

Biostoom Beringen en de Optimo sorteerinstallatie

In 2020 werd de bouw van Biostoom Beringen afgerond en kreeg de hypermoderne biostoomcentrale een officiële inhuldiging. De centrale verwerkt jaarlijks 200.000 ton huishoudelijk en bedrijfsmatig restafval dat niet gerecycleerd kan worden – eenvoudig gesteld de grijze zak – tot warmte en elektriciteit.

Preferentieel is uiteraard afval vermijden dan wel recycleren. Zodoende zet Biostoom Beringen ook sterk in op de uitbouw van een circulaire hub waarbij zoveel mogelijk materialen worden gesorteerd en gerecycleerd. De samenwerking met ECOO en het nieuwe systeem voor de ophaling van afval via Optimo – waarbij Biostoom Beringen instaat voor het sorteren – zijn hierbij belangrijke schakels.

In 2021 werd in Beringen een nieuwe sorteerinstallatie gebouwd. Deze installatie sorteert volledig automatisch de verschillende soorten afval die via Optimo worden ingezameld. Via optische technologie worden de zakken kleur per kleur, en dus soort per soort, gesorteerd. Vervolgens gaan de recycleerbare afvalsoorten naar de gespecialiseerde verwerkers. Sinds begin 2022, bij de invoering van het Optimosysteem, is de installatie operationeel.

Zondag 2 oktober – Voka Open Bedrijvendag

Zowel de Biostoomcentrale als de Optimo sorteerinstallatie openen de deuren voor geïnteresseerden tijdens de VOKA Open Bedrijvendag op zondag 2 oktober 2022. Tussen 10h en 17h krijg je de kans om een kijkje achter de schermen te nemen. Het bezoek bestaat uit een rondgang doorheen de sorteerinstallatie van de Optimo inzameling alsook doorheen de Biostoomcentrale waar restafval omgezet wordt in energie. De gehele rondgang zal ongeveer 1,5 uur duren.

Opgelet: inschrijven is verplicht en kan via volgende link: https://opendeurdag-biostoom-beringen.eventsquare.co/nl/hrdojo9jndlz/voka-open-bedrijvendag