Ondersteuningsniveau voor Mermaid en Seastar vastgelegd

Na intense besprekingen heeft de federale regering een beslissing genomen over het ondersteuningssysteem voor de 3 laatste offshore windparken. Ook in België zet de internationale trend van kostenverlaging zich door. In vergelijking met 2016 werd zowel de ondersteuningsperiode substantieel ingekort, en het ondersteuningsniveau gehalveerd.

Met de beslissing van de federale regering werd een belangrijke stap gezet richting een regulatoir kader die de projecten moet toelaten zich te concentreren op hun kerntaak: meebouwen aan de koolstofarme economie van morgen. Mermaid & Seastar hebben nu de uitdaging om met dit ondersteuningsniveau de financiering voor de respectievelijke projecten rond te krijgen.

Mathias Verkest (General Manager): De ontwikkelingen in de offshore wind industrie gaan razend snel. Offshore wind wordt in ijltempo een mature technologie die een cruciale rol kan opnemen in de toekomstige energiemix.

Het blijft de betrachting voor de parken om met hun realisatie bij te dragen tot de energietransitie en de Belgische 20-20-20 klimaatdoelstellingen, al zal de haalbaarheid evenzeer afhangen van de snelheid waarbij het akkoord in een wettelijk kader verankerd wordt. Daarenboven blijft de uitrol van het door Elia te bouwen Modular Offshore Grid een cruciale factor voor de ontwikkeling van deze parken.

Mermaid en Seastar staan voor een totaal geïnstalleerd vermogen van ca. 500 MW goed voor een productie van ca. 1,85 TWh per jaar.