Offshore windpark van Rentel officieel ingehuldigd

30 april 2019 - Het Rentel offshore windpark werd officieel ingehuldigd in de Wellingtonhippodroom, in bijzijn van de raad van bestuur, aandeelhouders, investeerders, aannemers en het gehele Rentel team. Ook burgemeester Bart Tommelein (Open Vld), minister van de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) en minister van energie Marie-Christine Marghem (MR) waren aanwezig.

Rentel bestaat uit 42 windturbines met een totale capaciteit van 309 megawatt, goed voor de energievoorziening van 300.000 Belgische gezinnen. Rentel is gelegen tussen de Thornton- en Lodewijkbank in de Noordzee, op ongeveer 40 kilometer van de Oostendse kustlijn. Via een exportkabel in de zeebodem wordt de elektriciteit vanop zee aan land gebracht en over het transmissienet vervoerd. Eind 2019 start Otary met de offshore bouw van het SeaMade project, dat in totaal 58 windturbines op de Mermaid- en Seastar-concessies inhoudt. Rentel en SeaMade zullen samen hernieuwbare energie leveren aan 785.000 gezinnen en staan in voor een jaarlijkse CO2-reductie van 1.052.000 ton. 

Pionier

“België is een pionier op vlak van offshore windenergie, dat door de jaren heen een waar exportproduct is geworden”, zegt Nathalie Oosterlinck, CEO van Rentel. “De oplevering van Rentel versterkt daarin dan ook onze positie. Als ambassadeur voor offshore windenergie staat Otary op de eerste rij om aan de hand van hechte stakeholderrelaties en technologische innovatie een duurzame toekomst te verzekeren voor onze kinderen en kleinkinderen, ook na de oplevering van de Rentel en SeaMade windparken.”

“Kleine ruimte nuttig gebruiken”

“Onze Noordzee is klein, maar door de ruimte slim te gebruiken kunnen we toch maximaal inzetten op groene, betaalbare energie. Dankzij onze Belgische bedrijven die zich hebben gegooid op de groene energiemarkt zijn we de vijfde grootste producent van offshore windenergie wereldwijd”, voegt minister De Backer daar aan toe. “Daarom heb ik beslist om de windmolencapaciteit op onze Noordzee te verdubbelen naar 4 gigawatt. Hiervoor werd een nieuw marien ruimtelijk plan gemaakt dat juridische stabiliteit geeft, een nieuw financieringssyteem met tendering op poten gezet en wordt de timing voor de aansluiting op land zo kort mogelijk gemaakt.”

Otary is verantwoordelijk voor het volledige ontwikkelings- en constructieproces, de oplevering en het onderhoud van de offshore Rentel en SeaMade windparken. Otary groepeert acht Belgische spelers in offshore windenergie, waaronder investerings- en ontwikkelingsondernemingen Green Offshore en Power@Sea, bagger- en marinespecialist DEME en groene energiespelers Aspiravi en Elicio. De Waalse milieuholding SRIW Environnement en de Vlaamse en Waalse energie- en nutsmaatschappijen Z-Kracht en Socofe zijn Otary shareholders.