Nuhma zet schouders onder energietransitie in België

18 februari 2019 - De productie en bevoorrading van energie is in België al jaren een actueel thema. Het Limburgs klimaatbedrijf Nuhma en het internationaal energieconcern RWE slaan nu de handen in mekaar om de piekmomenten in de bevoorrading van de Belgische markt op te vangen en daardoor de levering van voldoende energie beter te ondersteunen. De koppeling van een gascentrale in het Nederlandse Maasbracht net over de grens via de aanleg van een ondergrondse hoogspanningskabel met het Elia-net in Kinrooi moet daarbij soelaas brengen.

De energieproductie en -bevoorrading in België zit al jaren in moeilijk water. Energie gebaseerd op fossiele brandstoffen ligt onder vuur, nucleaire energie wordt uitgefaseerd, de opwekking van hernieuwbare energie via zon, wind, getijden, … zit in de lift, maar is nog altijd niet voldoende om de totale nood aan energie te lenigen.

Probleem

De 7 huidige kerncentrales in ons land zijn goed voor een totaal vermogen van 5,9 GW. Zij zullen echter volgens het huidige plan tegen 2025 gefaseerd de deuren sluiten. Dit vermogen zal voor een groot deel opgevangen worden door de groei aan hernieuwbare energie, zoals zon en wind. Echter, als er geen of minder zon schijnt of wind waait, zal er volgens recente studies van Elia nood zijn aan 3,6 GW flexibel conventioneel vermogen om de ontbrekende elektriciteit alsnog te produceren.

Deel van de oplossing

Gascentrales zijn in deze context interessant. Zij kunnen flexibel ingeschakeld worden op het net (kerncentrales zijn continu aangesloten) en kunnen nadien ook snel uitgeschakeld worden. Ideaal met andere woorden voor het opvangen van piekmomenten of eenvoudigweg als back-up in geval van lange koude en windstille winterperiodes.

Gascentrales bieden daarenboven op langere termijn eventueel de mogelijkheid om aardgas bij te mengen met groen gas (nu in opmars) op basis van het milieuvriendelijke biomethaan.

Maasbracht

Nuhma heeft met het energieconcern RWE een intentieverklaring gesloten om de relatief nieuwe gascentrale van Maasbracht (Nederland) via een ondergrondse hoogspanningskabel te verbinden met het Elia-net in Kinrooi (13 kilometer). Concreet wordt Nuhma rechtstreeks betrokken bij de financiering en uitbating van de kabel.

“Hierdoor wordt 1,3 GW op het Belgische net geïnjecteerd. M.a.w. meer dan een derde van de 3,6 GW aan nieuw conventioneel vermogen wordt verzekerd via deze verbinding. Door dit project is de energiebevoorrading in België tijdens piekmomenten weer een stuk veiliger gesteld”, aldus Ludo Kelchtermans, algemeen directeur van Nuhma.

Daarnaast is Nuhma nu al betrokken bij een vermogen van 1,9 GW aan hernieuwbare energie (vooral wind). Door haar investeringen en participaties in andere ondernemingen wil het klimaatbedrijf mee de doelstelling helpen realiseren om Limburg CO2-neutraal te maken tegen 2020.

“Door onze krachten te bundelen met RWE willen wij vanuit de Limburgse gemeentebesturen het signaal geven dat het ons menens is met de energietransitie en dat wij een maatschappelijke meerwaarde zien in de realisatie van dit project (zekerheid energiebevoorrading). Meer algemeen blijven wij in Limburg niet bij de pakken zitten, maar leveren wij via tal van projecten effectief een bijdrage aan de transitie naar een CO2-arme samenleving”, aldus Ludo Kelchtermans.

1+1=3

“RWE kondigde recent aan haar gascentrale Claus C in het Nederlandse Maasbracht uit de mottenballen te halen. Uiterlijk in 2020 produceert deze opnieuw elektriciteit. De centrale werd in 2014 vanwege slechte economische omstandigheden voor gascentrales tijdelijk stilgezet. RWE ziet nu mogelijkheden om bij te dragen aan het dreigende capaciteitstekort in België”, aldus Roger Miesen, CEO van RWE Generation.

“RWE is zeer verheugd met deze intentie tot samenwerking. RWE is sterk in het ontwikkelen, bouwen en opereren van energiecentrales en het uiteindelijk vermarkten van de elektriciteit. Nuhma is dan weer een klimaatbedrijf met diepe wortels in de Limburgse lokale overheden. Voor projecten als deze zoeken wij steeds een zo groot mogelijk maatschappelijk lokaal draagvlak. We zijn echt complementair en dat is belangrijk voor het welslagen van dit project, hier geldt zonder meer 1+1=3,“ volgens Roger Miesen.

De komende maanden zal er verder vorm gegeven worden aan de definitieve contouren van de samenwerking die officieel van start kan gaan van zodra alle lichten op groen staan, waaronder het tijdig borgen van de noodzakelijke wet- en regelgeving omtrent de invoering van een capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Reactie gemeentebestuur Kinrooi

Agropolis, waar deze persontmoeting plaatsvindt, is een Vlaamse incubator voor nieuwe land- en tuinbouw. Blikvanger is de Agro-Community, die niet alleen ondernemerschap aanscherpt maar ook samenwerking en creativiteit stimuleert. Hier zijn bedrijven welkom, die een uniek, innovatief idee of concept in huis hebben of die een meerwaarde kunnen bieden aan de andere bedrijven aanwezig op het domein of in de regio. Dit kunnen land- of tuinbouw gerelateerde bedrijven zijn, maar ook andere.

“Vanop Agropolis zie je in de verte de Clauscentrale in Maasbracht liggen. Qua symboliek kan een verbinding tussen deze centrale en het Elia-net hier in Kinrooi tellen. Over de grens heen vinden beide landen immers mekaar, bouwen zij een project uit, versterken zij elkaar”, aldus burgemeester Jo Brouns.

“Daarnaast vraag ik Nuhma of onze inwoners ook niet kunnen participeren in dit project. Nuhma is immers in 2017 omgevormd tot een coöperatieve vennootschap, waardoor de mogelijkheid van participatie via aandelen werd gecreëerd”, aldus burgemeester Brouns.