Nuhma lanceert haar eigen coöperatieve vennootschap ECO2050

31 mei 2019 - Vanaf vandaag kunnen burgers en maatschappen mee investeren in hernieuwbare energieprojecten waarin Nuhma betrokken is. Zo wil Nuhma het brede publiek de kans geven een steentje bij te dragen aan de energietransitie waarbij het huidige energiesysteem wordt omgevormd naar een decentraal energiesysteem dat steunt op hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

Nuhma gaat met de oprichting van ECO2050 in op de vraag om het brede publiek meer te betrekken in haar activiteiten met betrekking tot hernieuwbare energieproductie. Burgers willen betrokken worden bij de aanpak van belangrijke maatschappelijke uitdagingen en problemen. Zij willen participeren, inspraak hebben, ideeën vorm geven of ondersteunen.

We hebben lang gezocht naar een goede formule om dat te doen met nieuwe projecten, die zich nu aandienen. Zo is ECO2050 ontstaan. In functie van het resultaat van ECO2050, beslissen de coöperanten jaarlijks in de algemene vergadering over het dividend.

Daarnaast zal ECO2050 coöperanten betrekken in tal van ledenactiviteiten rond duurzame projecten en hernieuwbare energie.

Z-Kracht bijt de spits af

De eerste vennootschap waarin het brede publiek via ECO2050 kan investeren is Z-Kracht. De opgehaalde middelen zullen immers geïnvesteerd worden in deze vennootschap die actief is in de Belgische offshore windenergie. Z-Kracht houdt aandelen aan in en financiert de operationele windparken C-Power en Rentel. Deze windparken in Noordzee zijn goed voor 96 windturbines die jaarlijks energie opwekken voor zo’n 600.000 gezinnen. Daarnaast financiert Z-Kracht het windpark SeaMade dat in volle ontwikkeling is en vanaf 2020 stroom zal leveren aan zo’n 485.000 gezinnen.

Coöperant worden

Zowel natuurlijke personen als maatschappen die de doelstellingen van ECO2050 onderschrijven kunnen intekenen op aandelen. Investeren kan al vanaf 50 euro, voor 1 aandeel, tot een maximum van 1.000 aandelen of 50.000 euro per coöperant. Intekenen op aandelen kan via het online inschrijvingsformulier op de website www.ECO2050.be. Potentiële beleggers wordt geadviseerd eerst de informatienota door te nemen, die onder andere een beschrijving bevat van de risicofactoren die aan de aandelen van ECO2050 verbonden zijn.