Nuhma en Infrax: trekkers van slimme regio Limburg

Infrax en Nuhma zullen samen met de Limburgse steden en gemeenten een visie en strategie uitwerken inzake smart cities en zo de nodige schaalgrootte creëren voor de uitrol van slimme toepassingen. De doelstelling is om naast de “theoretische” aanpak dit jaar ook naar buiten te treden met enkele concrete toepassingen en zo Limburg op de kaart te zetten als slimme regio.

Eind vorig jaar vond in het provinciehuis, op uitnodiging van de gouverneur, de kick-off vergadering plaats van “smart region Limburg”. De aanwezigen waren het erover eens dat de gemeenten best de krachten bundelen en op die manier synergiën creëren om zo van Limburg een slimme regio te maken. Inmiddels ontvingen de Limburgse besturen een charter inzake smart cities met de vraag het te onderteken en zich zo te engageren samen met de andere steden, gemeenten, Infrax en Nuhma.

Concrete toepassingen uitrollen

Van beneden uit zal een visie en strategie uitgewerkt worden, in samenwerking met alle gemeenten, groot of klein, landelijk of stedelijk,… De visie en strategie zullen de leidraad vormen voor investeringen in slimme toepassingen.

Door samen te werken ontstaat een model dat een hogere slaagkans heeft in vergelijking met eerder beperkte plaatselijke initiatieven. “Eén app op je smartphone die je zegt waar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats is, en dat in álle steden en gemeenten van Limburg is veel interessanter dan een verschillende app per grote gemeente” aldus Ludo Kelchtermans van Nuhma. De schaalgrootte zorgt tevens voor een besparing in investeringskosten.

Wanneer de eerste toepassingen effectief worden uitgerold, wordt ook het concept “smart city” sneller concreet en tastbaar. Dit maakt het mogelijk om enkele quick wins te realiseren en de eerste stappen te zetten in de wereld van sensoren, app’s, verticals, datacollectie, …

De toepassingen die in eerste instantie worden uitgerold, zullen betrekking hebben op mobiliteit, slim afvalbeheer en het tonen en delen van informatie.

Engagement

Nuhma en Infrax rekenen op het engagement van de Limburgse steden en gemeenten om samen van Limburg een slimme regio te maken. Ook bestaande initiatieven zullen hun plaats kunnen vinden in het samenwerkingsverband. Daarbij is het van belang dat verzamelde data open zijn en gedeeld kunnen worden. Door het verzamelen, koppelen en analyseren van datagegevens kan men immers weer tot nieuwe inzichten en toepassingen komen.

Zo wordt Limburg nog meer op de kaart gezet als een aantrekkelijke regio voor haar inwoners, bedrijven en investeerders.