Nieuwe openstelling kapitaal ECO2050
3,54% rendement voor coöperanten in offshore windenergie

Hasselt 16 juni 2020 – Afgelopen vrijdag keurde de algemene vergadering van ECO2050 de jaarrekening goed. Daarmee stemden de coöperanten in met een pro rata dividend van 3,54%. Tevens keurden ze de uitgifte van een nieuwe informatienota goed, waardoor het brede publiek weer op nieuwe aandelen kan intekenen.

Toen in mei vorig jaar de coöperatieve vennootschap ECO2050 werd gelanceerd, kreeg het brede publiek voor het eerst de kans om te investeren in offshore windenergie. In haar eerste werkingsjaar haalde ECO2050 meer dan 2,3 miljoen euro op bij ruim 500 burgers. Deze middelen worden geïnvesteerd in de vennootschap Z-Kracht die op haar beurt een aandeel heeft in 3 windparken op de Belgische Noordzee. C-Power en Rentel zijn volledig operationeel en het derde windpark SeaMade is in volle ontwikkeling. Samen zijn deze parken goed voor 154 windturbines, die groene energie opwekken equivalent aan het verbruik van meer dan 1 miljoen gezinnen.

Op vrijdag 12 juni vond de algemene vergadering plaats van ECO2050. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden naar aanleiding van het coronavirus werd geen fysieke bijeenkomst georganiseerd. Coöperanten konden evenwel op voorhand hun stem uitbrengen. Ze beslisten om een pro rata dividend van 3,54% uit te keren voor de investeringen in groene energie. 

Daarnaast besliste de algemene vergadering om een nieuwe uitgifte te lanceren voor een bedrag van 5 miljoen euro. Zowel natuurlijke personen als maatschappen die de doelstellingen van ECO2050 onderschrijven kunnen vanaf nu opnieuw intekenen op aandelen. Investeren kan al vanaf 50,04 euro, voor 1 aandeel, tot een maximum van 1.000 aandelen of 50.040 euro per coöperant. Intekenen op aandelen kan via het online inschrijvingsformulier op de website www.ECO2050.be. Potentiële beleggers wordt geadviseerd eerst de informatienota door te nemen, die onder andere een beschrijving bevat van de risicofactoren die aan de aandelen van ECO2050 verbonden zijn.