Limburg win(d)t nv is gestart met de opbouw van de nieuwe windturbine ten noorden van de autosnelweg E313, op grondgebied Diepenbeek. De montage van de onderste mastdelen op de grond is gebeurd en de torendelen worden nu met een kraan op elkaar geplaatst. Daarnaast is ook de levering van grote onderdelen van de windturbine gebeurd. De volgende dagen en weken wordt de bovenbouw van de windturbine geïnstalleerd. Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind cv. De nieuwe windturbine zal groene stroom produceren voor 3.400 gezinnen en een CO2-uitstoot van 5.500 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen. 

Limburg win(d)t nv bouwt in Diepenbeek een windturbine van het type Enercon E138 met een ashoogte van 131 meter en wieken van 67 meter. De windturbine heeft een mast die enerzijds bestaat uit 4 modulaire stalen delen en anderzijds uit 3 klassieke stalen torendelen.

De 4 modulaire torendelen zijn telkens 12 meter hoog. Ieder torendeel bestaat uit verschillende stalen schelpen die op de grond aan elkaar worden gemonteerd. Het grote voordeel van een MST-toren (modular steel tower) is dat de stalen schelpen passen in een standaard open container, bijgevolg zijn uitzonderlijke grote transporten voor deze torendelen niet nodig. Bovenop de 4 modulaire torendelen worden nog eens 3 klassieke stalen torendelen geplaatst.

De montage van de modulaire torendelen op de grond is intussen gebeurd. Ook de kraan om de opbouw van de windturbine te doen, is geïnstalleerd en de opbouw van de toren is aan de gang. Alle grote onderdelen van de windturbine zijn reeds op de werf geleverd, o.a. de wieken, machinehuis, rotor en hub. Tegen eind september zal de windturbine volledig zijn opgebouwd.

Indien alles volgens planning verloopt, kan de windturbine in het najaar in dienst worden genomen. De nieuwe windturbine zal groene stroom produceren voor 3.400 gezinnen en een CO2-uitstoot van 5.500 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen.

Windturbine past binnen klimaatdoelstellingen

Met het windenergieproject in Diepenbeek, draagt Limburg win(d)t bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld werden. De bouw van de windturbine past onder meer in de realisatie van het TACO2-plan om de provincie Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De stad Diepenbeek is ook aandeelhouder van Limburg win(d)t nv via Nuhma (Het Limburgs klimaatbedrijf) en Aspiravi.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Limburg wind cv zal de omwonenden in Diepenbeek actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Limburg wind cv telt vandaag bijna 7.200 coöperanten, die samen reeds meer dan 19,6 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. Voor het werkjaar 2020 werd recent een dividend van 3,75% uitgekeerd aan de burger-coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten €125/stuk en men kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook het prospectus – met vermelding van alle risico’s – te vinden is.
www.limburgwind.be

Aankoop van voordelige groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Limburg wind cv kunnen ook aan een voordelig tarief, lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun met zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.
www.aspiravi-energy.be.

Meer info: www.limburgwindt.be

Bron: Limburg win(d)t