Limburg win(d)t nv is gestart met de opbouw van de nieuwe windturbine ten zuiden van de autosnelweg E313, op grondgebied Ham. De windturbine heeft een mast met onderaan 4 modulaire stalen delen. Elk modulair deel bestaat uit stalen schelpen die op de grond aan elkaar worden gemonteerd. De voorbije dagen is de montage van deze mastdelen gebeurd, zodat de toren nu kan worden opgebouwd. Van zodra ook de grote onderdelen van de windturbine (o.a. gondel en wieken) op de werf geleverd zijn, wordt de windturbine verder afgewerkt. Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind cv. De nieuwe windturbine zal groene stroom produceren voor 2.150 gezinnen en een CO2-uitstoot van 3.400 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen.

Limburg win(d)t nv bouwt in Ham een windturbine van het type Enercon E115 met een as-hoogte van 122 meter en wieken van 56 meter. De windturbine heeft een mast die enerzijds bestaat uit 4 modulaire stalen delen en anderzijds uit 3 klassieke stalen torendelen.

De 4 modulaire torendelen zijn telkens 12 meter hoog. Ieder torendeel bestaat uit verschillende stalen schelpen die op de grond aan elkaar worden gemonteerd. Het grote voordeel van een MST-toren (modular steel tower) is dat de stalen schelpen passen in een standaard open container, bijgevolg zijn uitzonderlijke grote transporten voor deze torendelen niet nodig. Bovenop de 4 modulaire torendelen worden nog eens 3 klassieke stalen torendelen geplaatst.

De montage van deze modulaire torendelen op de grond is de voorbije dagen gebeurd. Ook de kraan waarmee de windturbine wordt opgebouwd, is intussen rechtgezet zodat de opbouw van de toren van de windturbine kan starten. De komende dagen volgt eveneens de aanvoer van de grote onderdelen van de windturbine: machinehuis, rotor, hub en wieken. Als al deze onderdelen op de werf geleverd zijn, wordt de opbouw van de windturbine verder afgewerkt.

Indien alles volgens planning verloopt, kan de windturbine in het najaar in dienst worden genomen. De nieuwe windturbine zal groene stroom produceren voor 2.150 gezinnen en een CO2-uitstoot van 3.400 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen.

Windturbine past binnen klimaatdoelstellingen

Met het windenergieproject in Ham, draagt Limburg win(d)t bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld werden. De bouw van de windturbine past onder meer in de realisatie van het TACO2-plan om de provincie Limburg tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De gemeente Ham is ook aandeelhouder van Limburg win(d)t nv via Nuhma (Het Limburgs klimaatbedrijf) en Aspiravi.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Limburg wind cv zal de omwonenden in Ham actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Limburg wind cv telt vandaag bijna 7.200 coöperanten, die samen reeds meer dan 19,6 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. Voor het werkjaar 2020 werd recent een dividend van 3,75% uitgekeerd aan de burger-coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten €125/stuk en men kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook het prospectus – met vermelding van alle risico’s – te vinden is.
www.limburgwind.be

Aankoop van voordelige groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Limburg wind cv kunnen ook aan een voordelig tarief, lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun met zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.
www.aspiravi-energy.be.

Meer info: www.limburgwindt.be

Bron: Limburg win(d)t