Joint Venture MERMAID en SEASTAR een feit
Seamade NV schiet uit de startblokken

19 juli 2018 - Na de goedkeuring door de Europese Commissie van 5 juli ll., werd de inbreng van THV Mermaid in Seastar NV vandaag voltrokken, waaruit het fusieproject genaamd “Seamade NV” is ontstaan.

Seamade NV zal vanaf heden instaan voor de ontwikkeling van zowel de Mermaid als de Seastar concessiezone die samen een capaciteit van 487,2 MW vertegenwoordigen, een kwart van de tot vandaag toegekende capaciteit offshore windcapaciteit in België. Door middel van het fusieproject moet het mogelijk zijn één financiering af te ronden voor beide windparken. 

Seamade NV hoopt dat het regulatoir kader, waarover eind 2017 een akkoord werd gevonden met de Belgische regering, zeer snel wordt bestendigd, door publicatie van de relevante KB’s en de goedkeuring door de Europese Commissie. Het doel is om einde dit jaar de financial close rond te krijgen. In de loop van 2019 kan de bouw dan aangevat worden, zodat het project volledig operationeel is voor eind 2020 om bij te dragen aan de Belgische klimaatdoelstellingen van 2020. 

Otary RS NV, dat tal van Belgische specialisten in hernieuwbare energie verenigt, blijft referentie aandeelhouder in het Seamade project. Otary bestaat uit investerings- en ontwikkelingsbedrijven Green Offshore en Power @ Sea, specialist in baggerwerken en complexe waterbouwwerken DEME en de groene spelers Aspiravi en Elicio. Verder zijn de Waalse milieuholding SRIW Environnement, en de Vlaamse en Waalse energie- en nutsbedrijven Z-Kracht/Nuhma en Socofe ook aandeelhouders van Otary RS. 

Overigens werd ook de toetreding van de nieuwe aandeelhouder Eneco Wind Belgium SA goedgekeurd. Eneco zal vanaf heden voor 12,5 % eigenaar zijn van de vennootschap, waarvan de Otary groep voor 70 % en Electrabel voor 17,5 % eigenaars zijn. 

Mathias Verkest – CEO van Seamade NV: “Met dit fusieproject volgen we een internationale markttendens waarbij we niet alleen inzetten op grotere turbines maar ook op schaaleffecten. De sterke kostenreducties maar ook de toenemende maturiteit van offshore wind laat toe om grotere projecten gefinancierd en gebouwd te krijgen.” 

Olivier Vanderijst – voorzitter RVB Otary: “Na de succesvolle financial close voor Rentel, een project in volle uitvoering, is Otary verheugd om ook met de ontwikkeling van Seamade een toonaangevende rol te blijven spelen in de Belgische offshore industrie. Hiermee doen we een aanzienlijke bijdrage in de klimaatdoelstellingen van de regering.” 

Philippe Van Troeye - CEO van ENGIE Benelux: “De ontwikkeling van Seamade is een belangrijke stap vooruit in offshore windenergie en draagt bij aan de voortrekkersrol van ENGIE Electrabel in de energietransitie. Offshore wind zal een steeds belangrijkere rol spelen in de productie van groene elektriciteit. Het project versterkt ook onze ambitie om, als grootste groene energieproducent van het land, van België een rolmodel te maken inzake energie-efficiëntie en groene energie.” 

Miguel de Schaetzen - CEO Eneco Wind Belgium: “Met deze tweede investering in een offshore windpark (naast Norther) zorgen wij ervoor dat we met Eneco nog veel sneller kunnen doorzetten met onze missie. Duurzame en lokaal geproduceerde energie voor iedereen. Als pionier binnen de energietransitie zorgen we zo voor de verdere verduurzaming van België.”

Groene energie voor 485.000 gezinnen

Het Seamade project zal bestaan uit 58 SGRE (Siemens Gamesa Renewable Energy) wind turbines, met een rotor diameter van 167m, op monopile funderingen en twee offshore hoogspanningstations die op ELIA’s offshore aansluitingsplatform (Modular Offshore Grid) zullen aansluiten. Hierdoor worden jaarlijks 485.000 gezinnen van groene stroom voorzien en een CO2 uitstoot vermeden van meer dan 500.000 ton. De verwachting is dat de windmolens vanaf 2020 groene stroom kunnen produceren. De windenergie van Seamade draagt bij tot de Belgische klimaatdoelstellingen 2020 en tot de energievoorziening in de toekomst.

Keyfacts:

  • Europese commissie keurt fusieproject Seamade NV goed
  • Seamade NV staat in voor de ontwikkeling van Mermaid & Seastar offshore windparken
  • Financial Close verwacht tegen eind 2018, start van de werken in 2019
  • Eneco Wind Belgium treedt toe tot het kapitaal van Seamade NV
  • Seamade zal 58 windturbines bouwen, voor een totaalcapaciteit van 487 MW
  • Seamade zal, vanaf 2020, energie leveren aan 485.000 gezinnen waardoor jaarlijks meer dan 500.000 ton CO2 wordt vermeden.