Heel Limburg krijgt Optimo: alle vuilniszakken in één vrachtwagen

28 maart 2019 - Limburg.net wil Optimo in alle Limburgse gemeenten en Diest invoeren. Al het huisvuil zal dan om de twee weken in zakken opgehaald worden met één vuilniswagen. “Optimo is efficiënt, makkelijk voor de inwoners en kostenbesparend”, zeggen Walter Cremers en Luc Wouters, de vorige en nieuwe voorzitter van Limburg.net.

Optimo is in 2016 als proef ingevoerd in Lommel en wordt ook getest in Oudsbergen en Tongeren. Waarom wordt dit systeem met gekleurde zakken hét uniforme inzamelsysteem voor Limburg?

Walter Cremers: “Van de drie ophaalsystemen die we hebben, is dit het meest flexibele en kostenbesparende. In stedelijke gebieden kunnen we wel nog altijd met ondergrondse inzameling werken.”

Luc Wouters: “89 procent van de inwoners van Lommel is er tevreden over. Het is dus zeker een meerwaarde voor de inwoners. Optimo is ook klimaatvriendelijk omdat er maar één vuilniswagen moet uitrijden. Het is ook makkelijk uit te breiden met een bijkomende zak, bijvoorbeeld voor keukenafval. Een wijziging zorgt altijd voor weerstand, maar wij geloven er rotsvast in.”

Limburg.net int in 38 gemeenten zelf de afvalbelasting. Wat met de vijf gemeenten die nog niet meedoen?

Walter Cremers: “We sluiten niet uit dat die ook nog meedoen met de directe inning. Het helpt alleszins om meer duidelijkheid te geven over de afvalfactuur en op termijn uniformer te denken.”

Ook voor de recyclageparken is er nog een handvol gemeenten die niet in het systeem zitten.

Limburg.net is samen met Bionerga de regisseur van het huishoudelijk afval in Limburg. Daardoor zijn we geen speelbal van externe factoren. Dat is een luxe. Walter Cremers Oud-voorzitter Limburg.net

Walter Cremers: “Meestal vinden die gemeenten geen geschikte gronden om te kunnen aansluiten. Dat is het geval in Leopoldsburg en Hechtel-Eksel. In Peer moeten we het recyclagepark nog vernieuwen en in Genk en Hasselt zoekt men nog een tweede locatie.”

Luc Wouters: “Ons concept met de verzonken containers is alvast een stuk gebruiksvriendelijker. Groot voordeel is ook dat je met je identiteitskaart overal binnen kunt in de Limburg.net-parken.”

Om zwerfvuil te voorkomen heeft Limburg.net campagne gevoerd voor de invoering van het statiegeld.

Luc Wouters: “Het is een probleem dat leeft bij de mensen. Vorig weekend hebben nog 24.000 mensen deelgenomen aan onze opruimactie. Hoe frustrerend is het dan niet om achteraf weer blikjes in de bermen te vinden? We staan nog altijd achter het statiegeld omdat het in de omliggende landen zijn nut bewezen heeft.”

Walter Cremers: “Ook sensibilisering is belangrijk. Zo hebben we lespakketten uitgewerkt voor alle leerlingen van het basisonderwijs.”

Heeft het proefproject tegen sluikstorten al resultaten opgeleverd?

Walter Cremers: “Neen, dat loopt nog in zes gemeenten. Het is niet de bedoeling om alleen op te ruimen, maar daar ook een beleid voor te ontwikkelen.”

Luc Wouters: “Elke gemeente zit op dat vlak met vragen. Limburg.net zal daar als kenniscentrum een oplossing voor trachten te zoeken.”

Volgend jaar wordt de nieuwe biostoominstallatie van afvalverwerker Bionerga in Beringen operationeel.

Luc Wouters: “ We mogen in Limburg terecht fier zijn op welke manier we de inzameling van het huisvuil en verwerking met energierecuperatie hebben uitgebouwd. Afval is altijd een kerntaak van de gemeenten geweest. Al van sinds Napoleon toen het afval de steden uit moest om ziektes te voorkomen.”

Walter Cremers: “Limburg.net is samen met Bionerga de regisseur van het huishoudelijk afval in Limburg. Daardoor zijn we geen speelbal van externe factoren. Dat is een luxe.”

De raad van bestuur is door de Vlaamse regering beperkt tot 15 leden. Gaan de burgemeesters nu meer het afvalbeleid bepalen omdat niet meer alle 43 gemeenten vertegenwoordigd zijn?

Luc Wouters: “Ik verwacht dat de klankbordgroep van burgemeesters zich met verschillende onderwerpen bezig zal houden. Wij hebben ook nog ons dagelijks comité waarin wel alle gemeenten vertegenwoordigd zijn.”

Walter Cremers: “Eigenlijk hebben we hiermee geanticipeerd op de afslanking. De hogere overheid schaft iets af en onmiddellijk ontstaat een nieuw communicatiekanaal.”

De verhuizing naar de site aan het Provinciehuis kadert ook in dit verhaal.

Walter Cremers: “Dat idee is hier geboren. Limburg.net en Bionerga willen alle overheidsinstellingen van provinciaal niveau dichter bij elkaar brengen. Ik hoop dat ze alle Limburgse overheden zover krijgen.”

Luc Wouters: ”Het is duidelijk een sterk signaal naar de inwoners en past in de strategie van efficiëntie.”

Blijven de tarieven van de afvalbelasting ongewijzigd deze legislatuur?

Luc Wouters: “Alvast tot 2021. En als Optimo overal doorgaat, zal de prijs zeker niet hoger zijn voor Limburg.”

Groenafval is de zwaarste fractie in het huisvuil. Hoe gaat Limburg.net dat trachten te verminderen?

Walter Cremers: “We zijn voor biodiversiteit en duurzaam groen zou nog belangrijkers moeten worden. Het stoort me bijvoorbeeld enorm dat meer en meer voortuinen verhard worden. Het is veel beter dat er bermen met gras en bomen zijn, Dat geeft een veel vriendelijker beeld.”

Luc Wouters: “De meeste gezinnen komen toe met het quotum van 400 kg voor groen. Er zijn al veel mensen die thuis zelf composteren. Dat neemt niet weg dat we voor onze quota een analyse van het verleden moeten maken en beslissingen voor de toekomst moeten maken rekening houdend met de maatschappelijke evolutie. De gezinssamenstelling wijzigt bijvoorbeeld en we krijgen meer technologie die een hulpmiddel kan zijn om beter om te gaan met ons afval.”

Bron: Het Belang van Limburg