Groene energiecentrale A&U Energie in opbouw

7 november 2018 - Bij de bouw van A&U Energie, de nieuwe groene energiecentrale op basis van niet-recycleerbaar houtafval in Wielsbeke, zijn de funderingswerken sinds september volop aan de gang.

Op onderstaande foto ziet u goed de huidige stand van zaken van de werken. Het grote betonnen vlak op de foto is de vloerplaat van het boilerhuis, welke reeds volledig klaar is. De ‘put’ vooraan op de foto wordt de kelder van de houtreceptie en de 3 ‘cirkels’ links op de foto vormen de basis voor de opslagsilo's.

 

De funderingen van zowel de houtreceptie, de opslagsilo's, het turbinehuis als de rookgaszuivering worden afgewerkt voor het einde van dit jaar.

Vanaf januari wordt gestart met de bouw van de drie opslagsilo's en enkele utiliteitsgebouwen zoals de controlekamer, het elektrische gebouw en de houtreceptie.

 

Daarnaast worden ook op organisatorisch vlak reeds enkele stappen gezet. De eerste personeelsleden worden momenteel aangeworven, zodat er na een intensieve opleiding een vlotte opstart van de groene energiecentrale kan worden gerealiseerd.