Energiesoftware-ontwikkelaar Enervalis haalt 4.2 miljoen euro op

Het Limburgse bedrijf Enervalis haalt 4.2 miljoen euro op. De kapitaalronde komt van drie investeringspartners die elk 1.4 miljoen euro investeren in de software-ontwikkelaar. Enervalis gebruikt de kapitaalinjectie om verder onderzoek in het platform te financieren en om internationaal te groeien. De softwaretool zorgt ervoor dat er in de toekomst minder geïnvesteerd moet worden in infrastructuur op gebied van het elektriciteitsnet.

De energiemarkt is volop in beweging. De toenemende integratie van hernieuwbare energie zal niet langer opgevangen kunnen worden door netwerkinvesteringen, daarvoor zijn de bedragen te groot. Technologische oplossingen kunnen er mede voor zorgen dat er meer hernieuwbare energie kan gebruikt worden binnen hetzelfde netwerk. De software-ontwikkelaar Enervalis richt zich met een zelflerend it-platform op de optimalisatie van het gebruik van groene energie en het besparen van energiekosten.

Dit platform kan alle beschikbare energiebronnen en gebruikers monitoren, het kan toekomstige vraag en aanbod aan energie voorspellen aan de hand van weersvoorspellingen, input van gebruikers, zelflerende algoritmes (AI) en big data. Aan de hand hiervan kan dan de flexibiliteit met betrekking tot energie in het systeem gecontroleerd worden om aan de wensen van de gebruikers te voldoen. Zo laat het it-platform toe om bijvoorbeeld het laden van elektrische voertuigen uit te stellen naar een moment dat er voldoende hernieuwbare energie beschikbaar is. Ook de technische apparaten in huizen, hotels of kantoorgebouwen kunnen hiermee efficiënter aangestuurd worden..

Artificiële intelligentie

De drie investeringspartners: LRM, Nuhma en ABB investeren elk 1.4 miljoen euro in Enervalis. Met deze kapitaalinjectie kan het bedrijf verder onderzoek doen naar externe factoren die energiebesparend werken en die het gebruik van hernieuwbare energie kunnen verhogen. ‘Het platform gaat op basis van verschillende elementen het energiegebruik efficiënt kunnen aansturen. Denk hierbij aan weersvoorspellingen of persoonlijke voorkeuren en routines in het gedrag van de gebruiker waardoor we energie inzetten wanneer het nodig is’, zegt Stefan Lodeweyckx, CEO van Enervalis. ‘Op basis van artificiële intelligentie gaan deze slimme toepassingen steeds bijleren en bijgestuurd worden waar nodig.’

Enervalis zet in op de wereldwijde adoptie van smart energy services die nodig zijn om maximaal gebruik te kunnen maken van hernieuwbare energie, en om maximale energieautonomie te kunnen faciliteren. “Hernieuwbare energie zit in de lift en wordt meer en meer decentraal opgewekt via o.a. zonnepalen en windmolens. We zien toekomst in software-oplossingen die energiebehoeftes en energieaanbod beter op mekaar afstemmen. Enervalis stelt 12 medewerkers te werk en is gevestigd in de incubator Greenville in Houthalen. Vandaar dat wij graag mee de schouders zetten onder deze beloftevolle startup”, zegt Stijn Bijnens, CEO LRM. Met deze kapitaalinjectie wil het bedrijf haar sales verder internationaliseren om ook buiten België te kunnen groeien.

En ook ABB investeert in deze software-ontwikkelaar. “We zijn verheugd om te investeren in de baanbrekende technologie van Enervalis. ABB draagt met deze investering in start-up Enervalis bij aan innovatie in duurzame energie. Bovendien laat de samenwerking ons toe om de integratiemogelijkheden van onze applicaties en systemen binnen ons ABB Ability™ portfolio te verkennen en te optimaliseren. We brengen kennis en innovatiekracht samen om passende oplossingen te ontwikkelen voor onze klanten en voor het energielandschap van morgen”, zegt Alfons Goos, managing director van ABB in de Benelux.

“Vele gebouwen zijn nu al uitgerust met zonnepanelen, we verwachten dat de hernieuwbare energieproductie door, op en rond (overheids)gebouwen in de toekomst sterk zal toenemen dankzij nieuwe technologieën. Zo worden de gebouwen op zichzelf kleine decentrale energiecentrales. De software van Enervalis speelt hier volledig op in en zorgt ervoor dat de gebouwen slim omgaan met de beschikbare energie. Dit past volledig in de visie en missie van het klimaatbedrijf Nuhma”, zegt Ludo Kelchtermans, algemeen directeur Nuhma.