Eerste biomassaplein in Vlaanderen opgericht in Houthalen

8 februari 2018 - Het eerste ‘Biomassaplein’ in Vlaanderen wordt een centraal Limburgs verzamelplein voor kwaliteitsvolle biomassastromen uit landschapsbeheer.. Er wordt de match gemaakt tussen aanbieders en afnemers. Het biomassaplein zet in eerste instantie in op houtige biomassa.

De wereldvoorraad fossiele brandstoffen neemt af en de productie ervan legt een grote claim op ons milieu. In de overgang naar een koolstof-neutrale samenleving is het belangrijk dat we zoeken naar innovaties en mogelijkheden om energie en producten te winnen uit onze eigen omgeving. Limburg heeft een rijk aanbod aan biomassa in verschillende vormen die vandaag nog niet gevaloriseerd worden.

Hernieuwbare energie uit biomassa, zoals houtsnippers uit lokaal beheer van landschap, zullen de komende jaren daarom in belang toenemen als bron voor het opwekken van warmte en energie. In ons omringende landen zoals Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen… is het reeds gemeengoed, nu wordt de techniek ook meer en meer in Vlaanderen ontdekt.

Het project ‘Biomassaplein’ heeft de ambitie om een eerste Limburgs verzamelplein te zijn voor kwaliteitsvolle biomassastromen uit landschapsbeheer waar de match gemaakt wordt tussen aanbieders en afnemers. Het biomassaplein zet in eerste instantie in op houtige biomassa.

Het biomassaplein wordt als coöperatieve vennootschap opgericht in een samenwerking tussen de Provincie Limburg, Bionerga en het Regionaal Landschap Lage Kempen.

Gedeputeerde Vandenhove, tevens voorzitter van het Regionaal Landschap Lage Kempen: “De oprichting van het Biomassaplein als innovatief ambassadeursproject wordt ondersteund door Interreg (project Eco2Eco) en de Provincie Limburg (LSM). Als groene provincie nemen we hiermee het voortouw rond circulaire stromen van biomassa. Beheer van landschap hoeft geen ‘afval’ op te leveren, we waarderen deze stromen op tot grondstof gaande van houtsnippers, briketten tot materiaal- en speelhout.

Burgemeester IJzermans: “De verwerking van de biomassa gebeurt door Bionerga op het industrieterrein van Houthalen-zuid, dat daarvoor een geschikte locatie is. De restwarmte die vrijkomt uit de verbrandingsoven wordt ingezet om de houtsnippers snel te drogen. Met behulp van mobiele containers kunnen de houtproducten snel naar de klanten gebracht worden. Bionerga heeft de knowhow en ervaring voor de handling van deze stromen. We zijn er dan ook zeker van dat heel Limburg zal profiteren van het Biomassaplein”

“Het Regionaal Landschap Lage Kempen heeft dan weer veel expertise rond planmatig beheer van landschap. Een goed beheerd landschap vraagt immers om regelmatige beheer- en snoeiwerken, dat komt de biodiversiteit ten goede” zegt Ilse Ideler, directeur Regionaal Landschap Lage Kempen. “We plannen het beheer samen met landbouw- en natuurorganisaties en ondersteunen zo gemeentebesturen die de houtsnippers als brandstof voor lokale verwarming kunnen gebruiken Zowel de gemeente als het landschap worden er beter van.”