Biostoom Beringen levert stoom en elektriciteit aan Borealis

15 december 2020 - De eerste leveringen van stoom en elektriciteit van Biostoom Beringen aan Borealis zijn succesvol verlopen.

Bionerga maakte onlangs de oplevering van Biostoom Beringen bekend, een nieuwe waste-to-energy fabriek, gebouwd en geëxploiteerd in Beringen. De langetermijnovereenkomst tussen Borealis en Bionerga, specialist in het terugwinnen van energie uit afval, brengt Borealis een stap dichter bij haar doel om tegen 2030 50% van haar totale elektriciteitsverbruik voor haar activiteiten in belangrijke bedrijfssectoren uit hernieuwbare bronnen te halen. De nieuwe bisotoomcentrale stelt Borealis namelijk in staat om minder aardgas te verbruiken bij haar activiteiten. De 'state of the art' Biostoomcentrale levert stoom en elektriciteit, opgewekt uit niet-gevaarlijk, niet-recycleerbaar huishoudelijk afval van lokale Limburgse huishoudens. Door haar afhankelijkheid van energiebronnen op basis van fossiele brandstoffen te verminderen, verlaagt Borealis haar rechtstreekse en onrechtstreekse uitstoot van koolstofdioxide bij haar activiteiten in Beringen met 20%. 

“Het leven vraagt om vooruitgang. Zo zet Borealis concrete stappen om een circulaire economie tot stand te brengen, gebaseerd op hergebruik, terugwinning en recyclage. Deze samenwerking is het perfecte voorbeeld van de ontwikkeling van nieuwigheden voor een duurzamer leven: als materialen niet recycleerbaar zijn, is het terugwinnen van energie het beste alternatief voor afval dat anders op het stort zou terechtkomen,” zegt Martijn van Koten, Borealis Executive Vice President Base Chemicals & Operations. “Het feit dat dit project gebruik maakt van niet-recycleerbaar afval van gemeentes uit de buurt, betekent een verdere versterking van het duurzaamheidsaspect.”

“Het succes van dit project is te danken aan de zorgvuldige planning en voorbereidingen door hoogopgeleide teams van Borealis en Bionerga,” zegt Thomas van De Velde, Borealis Senior Vice President Hydrocarbons & Energy. “Deze waste-to-energy terugwinningsinstallatie betekent een drastische verandering op het vlak van duurzaamheid voor de site van Borealis Beringen. In de toekomst willen we dieper en doorgedreven samenwerken met partners zoals Bionerga.