Bijna 300 schoolkinderen bezoeken nieuw windpark langs E314 en maken virtuele klim in windturbine

5 oktober 2018 – Aspiravi nv heeft vandaag in haar nieuw windpark in opbouw langs de E314 in Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Diest bijna 300 enthousiaste schoolkinderen ontvangen van de lagere scholen van deze 3 gemeenten. De leerlingen ontdekten niet alleen alles over windenergie, maar maakten ook een virtuele klim in een windmolen. De 12-jarigen kregen zo de ‘primeur’ om als eersten het windpark te bezoeken. Op Open Bedrijvendag, op zondag 7 oktober, zet Aspiravi nv de deur voor alle geïnteresseerde bezoekers open. Iedereen is dan welkom tussen 10u en 17u. Alle inwoners van de 3 gemeenten werden via een persoonlijke flyer in de bus uitgenodigd.

Bijna 300 schoolkinderen ontdekken windenergie en nemen een virtueel kijkje in een windturbine  

Omdat Aspiravi nv door de productie van groene stroom bouwt aan een duurzame samenleving voor de volgende generaties, wou het bedrijf in de eerste plaats ook de jeugd van Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Diest betrekken bij de bouw van haar nieuw windpark langs de E314. Daarom werden alle leerlingen van het 6de leerjaar van de lagere scholen in deze gemeenten uitgenodigd om vandaag een bezoek aan het nieuwe windpark te brengen.

Bijna 300 leerlingen en hun leerkrachten kwamen langs en leerden heel wat bij over windenergie: hoe de kracht van de wind wordt omgezet in groene stroom, wat de voordelen van windenergie zijn en hoe zo’n windturbine wordt gebouwd. Aspiravi nv had voor de schoolkinderen ook een unieke verrassing: iedereen kon een virtuele klim in een windmolen maken en zelf ervaren hoe het voelt om op de gondel te staan!

Iedereen welkom op open bedrijvendag

Op zondag 7 oktober zet Aspiravi nv ‘haar deuren open’ voor alle omwonenden en geïnteresseerden die een bezoekje aan het nieuwe windpark willen maken. Iedereen is welkom om alles te ontdekken over windenergie. Alle bezoekers ontvangen een informatiekrantje over windenergie en een gratis drankje. En natuurlijk krijgt ook iedereen de kans een virtuele klim naar de gondel te maken.

Aspiravi nodigde alvast alle inwoners van de Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Diest persoonlijk uit door de bedeling van 21.000 flyers in alle bussen van de 3 gemeenten.

Bezoekers kunnen zich zondag bovendien bij Aspiravi Samen cvba informeren om mee te investeren in en te genieten van de opbrengsten van windenergie. Op de stand van Aspiravi Energy wordt ook berekend aan welke voordelige prijs men als coöperant lokaal geproduceerde, groene stroom kan aankopen en zo ook mee een goed doel steunen.

Praktisch: het windpark is op Open Bedrijvendag enkel te bezoeken op de aangeduide locatie: aan de voet van de nieuwe windturbine gelegen in de Ballaarstraat (ter hoogte van huis nr. 37) te Scherpenheuvel-Zichem. De straten in de omgeving van het nieuwe windpark zijn op Open Bedrijvendag tijdelijk éénrichtingsverkeer. Er wordt gevraagd dat men de instructies inzake de rijrichtingen en de parkeermogelijkheden stipt naleeft. Bezoekers zijn welkom tussen 10u en 17u.

Nieuw windpark langsheen e314 draagt bij aan vele klimaatdoelstellingen

De 3 windturbines in het nieuwe windpark langsheen de E314 hebben een totaal geïnstalleerd vermogen van 10,2 MW en produceren groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 6.750 gezinnen. Dankzij de bouw van dit windpark wordt een jaarlijkse CO2-uitstoot vermeden van 11.000 ton. Dit is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 4.600 wagens.

Opnieuw een erg mooie bijdrage aan de klimaatdoelstellingen die moeten behaald worden en een duwtje in de rug voor een meer duurzame samenleving voor de volgende generaties. Dit nieuwe windenergieproject past ook binnen de lokale initiatieven die beide gemeenten moeten nemen naar aanleiding van de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant. De bouw van de beide windturbines past ook in het Klimaatbeleidsplan van de provincie Vlaams-Brabant, die tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn. De realisatie van hernieuwbare energieprojecten is één van de prioriteiten van de provincie, zowel in het Klimaatbeleidsplan 2040 (dat de doelstellingen op lange termijn bevat), als in het Klimaatactieprogramma 2016-2019 (dat de acties in de lopende beleidsperiode opsomt).

Burgers participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cvba kunnen burgers mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie.

De coöperatieve vennootschap telt vandaag reeds meer dan 2.800 coöperanten. Sinds de bouw van de nieuwe 3 nieuwe windturbines langs de E314, werd reeds voor bijna 300.000 € ingeschreven door omwonenden van het nieuwe windpark. Op de laatste Algemene Vergadering van de cvba op 1 juni 2018, werd beslist een dividend van 3,5% uit te keren aan de coöperanten op hun investering in groene energie voor het werkjaar 2017. Deelbewijzen kosten €125/stuk en je kan er maximaal 24 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het intekenformulier op de website, waar ook het prospectus - met vermelding van alle risico’s - te vinden is. Inschrijven kan nog tot 9 oktober 2018.  

Aankoop van voordelige groene stroom voor coöperanten

Sinds maart 2015 kunnen coöperanten van Aspiravi Samen cvba aan een voordelig tarief lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een project tegen energie- en kinderarmoede.