Aspiravi start voorbereidende civiele werken voor bouw van 3 windturbines in Zele
Groene stroom voor 4.000 gezinnen

Harelbeke / Zele, 30 mei 2018 – Aspiravi nv is gestart met de voorbereidende civiele werken voor de bouw van 3 nieuwe windturbines gelegen nabij de industriezone in Zele. In juni worden de funderingswerken aangevat. In september kan dan de eigenlijke opbouw van de windturbines gebeuren. Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen. Alle inwoners van Zele ontvangen nog een flyer met informatie om mee te participeren. De 3 windturbines zullen samen groene stroom produceren voor 4.000 gezinnen en een CO2-uitstoot van 6.398 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen.

Nieuwe windturbines worden in september opgebouwd

Aspiravi nv is gestart met de voorbereidende civiele werken voor de bouw van 3 nieuwe windturbines gelegen nabij de industriezone in Zele. Deze werken houden o.a. de aanleg van toegangswegen en werkvlakken voor de kraanopstelling in. In juni wordt gestart met de funderingswerken. In september gebeurt de eigenlijke opbouw van de windturbines. Indien alles volgens planning verloopt is de indienstname van de windturbines voorzien voor eind 2018.

Aspiravi nv bouwt in Zele windturbines van het type Enercon E82 met een as-hoogte van 108 meter. De wieken hebben een lengte van 41 meter. De windturbines zullen groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 4.000 gezinnen. Bovendien vermijden de windturbines een CO2- uitstoot van 6.398 ton per jaar. Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 2.722 wagens.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cvba kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cvba zal de omwonenden van Zele actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren. Zo zullen alle inwoners van de gemeente thuis een flyer ontvangen met informatie over het windenergieproject en de coöperatieve vennootschap.

Aspiravi Samen cvba telt vandaag meer dan 2.800 coöperanten, die samen reeds meer dan 7,6 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. In 2017 werd een dividend van 4% uitgekeerd aan de coöperanten op hun investering in groene energie voor het werkjaar 2016. Vrijdag as. 1 juni 2018 vindt de Algemene Vergadering van 2018 plaats. De coöperanten worden dan naar jaarlijkse gewoonte uitgebreid geïnformeerd over de werking en de financiële situatie van de cvba en ze kunnen opnieuw mee stemmen over het dividend voor het werkjaar 2017.

Deelbewijzen kosten €125/stuk en je kan er maximaal 24 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook het prospectus - met vermelding van alle risico’s - te vinden is. www.aspiravi-samen.be.

Windturbines passen binnen Vlaamse Klimaatdoelstellingen

Vlaanderen moet tegen 2020 belangrijke Europese klimaatdoelstellingen halen. Met het windturbineproject in Zele wil Aspiravi nv hiertoe bijdragen.

De bouw van de windturbines past ook in het klimaatplan ‘Klimaatgezond Oost-Vlaanderen’ van de provincie Oost-Vlaanderen, die tegen 2050 klimaatneutraal wil zijn. De optimalisatie van het gebruik van hernieuwbare energie is één van de prioriteiten van de provincie in het klimaatplan 2050.

Aankoop van voordelige groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Aspiravi Samen cvba kunnen ook aan een voordelig tarief, lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede. www.aspiravi-energy.be.