Aspiravi en Unilin hebben financiering rond voor bouw van nieuwe groene energiecentrale

2 mei 2018 - Aspiravi nv en Unilin bvba hebben de financiering rond voor de bouw van een nieuwe groene energiecentrale op basis van niet-recycleerbaar houtafval en houtstof in de Breestraat in Wielsbeke, naast de fabriek van Unilin. Met de bouw van deze nieuwe centrale -, A&U Energie nv - gaat een investering van 100 miljoen euro gepaard waarvoor samengewerkt wordt met KBC. De bouw van de centrale zal nog in 2018 starten en ongeveer 2 jaar duren. A&U Energie zal vanaf 2020 zowel groene stroom als groene warmte produceren. De brandstof van de nieuwe centrale is niet-recycleerbaar houtafval en houtstof dat in hoofdzaak lokaal wordt aangevoerd van Belgische leveranciers. De realisatie van dit project zal ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan het behalen van de vele klimaatdoelstellingen inzake duurzaamheid en hernieuwbare energie.

In 2016 namen de Raden van Bestuur van Aspiravi nv en Unilin bvba de beslissing om samen de mogelijkheid te onderzoeken tot realisatie van een 2de groene energiecentrale in de Breestraat in Wielsbeke, naast de fabriek van Unilin. Beide bedrijven realiseerden reeds een 1ste groene energiecentrale A&S Energie aan het kanaal Roeselare-Leie naast de Unilin site in Oostrozebeke, waar sinds 2010 groene stroom geproduceerd wordt voor 55.000 gezinnen. Voor de nieuwe centrale, A&U Energie, wordt opnieuw voor een joint venture tussen beide partijen Aspiravi en Unilin gekozen. 

Nadat de nodige contracten met leveranciers werden afgesloten, werden intensieve onderhandelingen met verschillende banken opgestart en werd uiteindelijk een akkoord met KBC gesloten voor de financiering van het project. De totale investering wordt geraamd op 100 miljoen euro. Dit nieuwe project van hernieuwbare energie heeft ook de duurzaamheidsscreening van KBC doorstaan.

De nieuwe centrale wordt gebouwd in de Breestraat in Wielsbeke, grenzend aan de fabriek van Unilin. De bouw van de centrale zal 2 jaar duren. De brandstof van de nieuwe centrale is niet-recycleerbaar houtafval en houtstof dat in hoofdzaak wordt aangevoerd van Belgische leveranciers.

A&U Energie zal zowel groene stroom (elektriciteit) als groene warmte (stoom) produceren: de groene stroom wordt hoofdzakelijk aan Unilin geleverd en het restant op het net geplaatst. De groene warmte zal door de nabij gelegen bedrijven Unilin en Agristo verbruikt worden. Hiervoor zal een stoomnetwerk worden aangelegd dat kan uitgebreid worden met een warmtenetwerk in Wielsbeke. De centrale zal een thermisch vermogen hebben van 90 MW, waarmee 19,9 MW groene stroom en 30 MW groene warmte zal geleverd worden. De eerste productie wordt begin 2020 verwacht. 

De nieuwe centrale A&U Energie zal niet enkel hernieuwbare energie produceren, maar ook een afvalprobleem op duurzame wijze oplossen. Bovendien zal A&U Energie ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan het behalen van de vele klimaatdoelstellingen inzake duurzaamheid en hernieuwbare energie.