Aspiravi bouwt nieuwe windturbine in Diest
Omwonenden kunnen mee participeren via Aspiravi Samen cvba

Harelbeke/Diest, 30 mei 2018 - Aspiravi nv is gestart met de bouw van een extra windturbine gelegen langsheen de E314. De windturbine staat op grondgebied van Diest. Naast de civiele werken zijn ook de funderingswerken aangevat. In de zomer kan dan de eigenlijke opbouw van de windturbine gebeuren. Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen. Alle inwoners van Diest ontvangen nog een flyer met informatie om mee te participeren. De nieuwe windturbine zal groene stroom produceren voor 2.250 gezinnen en een CO2-uitstoot van 3.599 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen, waaronder ook de lokale doelstellingen van de stad Diest in het kader van het Europees Burgemeestersconvenant.

Nieuwe windturbine wordt in de zomer gebouwd

Aspiravi nv is gestart met de bouw van een nieuwe windturbine langsheen de E314 op grondgebied van Diest. Naast de civiele werken, o.a. de aanleg van toegangswegen en werkvlakken voor de kraanopstelling, zijn ook de funderingswerken opgestart. In de zomer gebeurt de eigenlijke opbouw van de windturbine. Indien alles volgens planning verloopt is de indienstname van de windturbine voorzien voor het najaar.

Aspiravi nv bouwt in Diest een windturbine van het type Senvion 3.4 M 114 met een as-hoogte van 119 meter. De wieken hebben een lengte van 57 meter. De windturbine zal groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 2.250 gezinnen. Bovendien vermijdt de windturbine een CO2-uitstoot van 3.599 ton per jaar. Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 1.531 wagens.

De nieuwe windturbine situeert zich in het verlengde van het reeds bestaande windpark van 10 windturbines van Aspiravi nv langs de E314. Dit windpark werd in 2011 samen met Limburg win(d)t nv gebouwd en situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Halen, Diest en Bekkevoort. Het bestaande windpark van 10 windturbines produceert reeds groene stroom equivalent aan het verbruik van 14.000 gezinnen. Bovendien bouwt Aspiravi nv momenteel ook op grondgebied van de gemeenten Scherpenheuvel- Zichem en Bekkevoort 2 nieuwe windturbines, eveneens langs de E314.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cvba kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cvba zal de omwonenden van Diest actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren. Zo zullen alle inwoners van de stad thuis een flyer ontvangen met informatie over het windenergieproject en de coöperatieve vennootschap.

Aspiravi Samen cvba telt vandaag meer dan 2.800 coöperanten, die samen reeds meer dan 7,6 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. In 2017 werd een dividend van 4% uitgekeerd aan de coöperanten op hun investering in groene energie voor het werkjaar 2016. Vrijdag as. 1 juni 2018 vindt de Algemene Vergadering van 2018 plaats. De coöperanten worden dan naar jaarlijkse gewoonte uitgebreid geïnformeerd over de werking en de financiële situatie van de cvba en ze kunnen opnieuw mee stemmen over het dividend voor het werkjaar 2017.

Deelbewijzen kosten €125/stuk en je kan er maximaal 24 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook het prospectus - met vermelding van alle risico’s - te vinden is. www.aspiravi-samen.be.

Windturbines passen binnen Vlaamse klimaatdoelstellingen en Europees Burgemeestersconvenant

Vlaanderen moet tegen 2020 belangrijke Europese klimaatdoelstellingen halen. Met het windturbineproject in Diest wil Aspiravi nv hiertoe bijdragen.

Dit nieuwe windenergieproject past ook binnen de lokale initiatieven die de stad Diest moet nemen naar aanleiding van de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant.

De bouw van de windturbine past tot slot ook in het Klimaatbeleidsplan van de provincie Vlaams- Brabant, die tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn. De realisatie van hernieuwbare energieprojecten is één van de prioriteiten van de provincie, zowel in het Klimaatbeleidsplan 2040 (dat de doelstellingen op lange termijn bevat), als in het Klimaatactieprogramma 2016-2019 (dat de acties in de lopende beleidsperiode opsomt).

Om de doelstelling van energieneutraliteit te bereiken werden door de provincie Energiekansenkaarten opgesteld die het ruimtelijk beleid inzake windenergie in kaart brengen. De inplanting van de windturbine te Diest past volledig binnen dit ruimtelijk kader gezien de dichte aansluiting bij de lijninfrastructuur van de E314.

Aankoop van voordelige groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Aspiravi Samen cvba kunnen ook aan een voordelig tarief, lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede. www.aspiravi-energy.be.