Afvaloven van Houthalen wordt biomassacentrale

5 juni 2019 - De 35 jaar oude afvalverbrandingsoven in Houthalen krijgt een tweede leven als biomassacentrale. Bionerga wil er houtafval van compostering verbranden en met de warmte slib van buurbedrijf Aquafin drogen.

Afvalverwerker Bionerga bouwt een nieuwe biostoomcentrale op industrieterrein Ravenshout in Beringen. Die zal vanaf volgend voorjaar het restafval van de Limburgse gezinnen verbranden. De afvaloven in Houthalen, die nog een vergunning heeft tot het najaar van 2020, wordt dan overbodig voor de verbranding van restafval. Maar Bionerga wil de installaties in Houthalen behouden en omschakelen op biomassa-afval. Daarvoor is een project-milieueffectenrapport in de maak, een dossier dat de redactie kon inkijken. 

Behandeld hout 

Uit het dossier blijkt dat het de bedoeling is om de twee ovenlijnen in Houthalen open te houden voor de verbranding van 50.000 ton biomassa-afval per jaar, de helft van de huidige capaciteit. Hiervoor denkt men aan ‘B-hout’: niet verontreinigd behandeld houtafval, onder meer van spaanplaten, OSB, MDF, multiplex en geverfd of gevernist hout. Daarnaast wordt ook gedacht aan de verbranding van de zeefoverloop van compostering en andere biomassastromen. “We denken in de eerste plaats aan het houtafval dat ingezameld wordt in de recyclageparken van Limburg.net”, reageert Philip Peeters, algemeen directeur van Bionerga. “Dat houtafval wordt nu in biomassacentrales in Gent, West- Vlaanderen en Duitsland verwerkt. Daarnaast willen we de houterige stromen uit onze Limburgse composteringsinstallaties in Houthalen verbranden. Dat gebeurt nu in Wallonië.” 

Slibdroging 

Bionerga is sinds 2014 eigenaar van Biostoom Oostende, waar men groene stroom produceert uit restafval. Ook in Houthalen wordt nu stoom geproduceerd voor het drogen van slib bij buurbedrijf Aquafin en voor de productie van groene stroom. Bionerga wil na de omschakeling op biomassa de oven in Houthalen op halve kracht laten bollen om de stoomlevering aan Aquafin te blijven waarborgen. Aquafin droogt in Houthalen het slib van de Limburgse waterzuiveringsinstallaties. Het gedroogde materiaal dient als brandstof voor de cementindustrie. De slibdroging is voor Bionerga één van de grootste drijfveren om de oven in Houthalen om te schakelen. “Deze omschakeling past volledig in het duurzaam beleid voor hernieuwbare energie”, zegt Peeters. “Anders zou Aquafin voor de slibdroging fossiele brandstoffen als aardgas moeten inzetten. Nu kunnen ze dat met houtafval dat lokaal wordt ingezameld. Dat houtafval wordt nu nog over de weg getransporteerd voor de verwerking.” 

Effecten

Men wil voor onderzoeksdoeleinden op de site in Houthalen ook een kleinschalige vergasser voor houtchips met een warmtekrachtkoppeling plaatsen. Uit de eerste aanzet voor het MER-rapport blijkt dat voor de biomassacentrale in Houthalen minder transporten nodig zijn dan nu voor de aanvoer van meteriaal en de afvoer van assen. Het nieuwe project zal daarom wellicht geen effect hebben op de mobiliteit in Houthalen. De effecten op de mens, het klimaat en de luchtkwaliteit worden nog in detail in kaart gebracht. Bionerga onderzoekt tegelijk de financiële haalbaarheid van het plan. Zo zullen er ongetwijfeld aanpassingen nodig zijn aan de 35 jaar oude installatie. Het bedrijf rekent daarbij niet op enig ondersteuningsmechanisme van de overheid. Na de zomervakantie hoopt Bionerga de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen. 

Bron: Het Belang van Limburg