41 gemeenten willen tegen 2030 40 procent minder CO2 uitstoten

14 maart 2018 - Dinsdag hebben 41 van de 44 Limburgse burgemeesters, samen met enkele strategische partners in het klimaatdossier, plechtig ondertekend dat ze tegen 2030 de CO2-uitstoot in hun gemeente veertig procent lager willen. Op zijn minst ambitieus. Zeker als u weet dat de vorige klimaatconvenant van de Limburgse burgemeesters om tegen 2020 minstens twintig procent CO2-reductie te halen nu al moeilijk haalbaar lijkt.

Ambitie te over. Limburg onderschrijft niet alleen de Europese klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030. Ook het Europese doel van 2050 is inbegrepen: een reductie van liefst 80 tot 95 procent van kooldioxide. Om op 100 procent terug te zitten aan het pre-industriële niveau, dat van pakweg 1850. Gouverneur Herman Reynders is zich van die grote ambitie ten zeerste bewust. “In 2011 waren we de eersten in België. Achteraf hebben we de lat inderdaad hoog gelegd met het doel twintig procent minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Maar het is beter ambitieus te zijn en achteraf eventueel wat bij te sturen”, zegt hij tijdens zijn inleiding tot de verzamelde Limburgse burgemeesters en/of schepenen van Milieu in het Hasseltse gouvernement.

Klimaatopwarming

“Het grote verschil met de vorige convenant is dat we in deze update toegeven dat we ons ook zullen moeten aanpassen”, zegt Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor Milieu. “Die opwarming is al bezig. De voorbeelden zijn er. Onze eerste convenant hield enkel rekening met het terugdringen van het CO2. Nu weten we dat we ons ook zullen moeten aanpassen. Zo zijn we beter voorbereid op calamiteiten.”

Enige nederigheid

De 44 Limburgse gemeenten stootten in 2015 (het laatste beschikbare cijfer) amper 1,05 procent minder CO2 uit dan in 2011. Die vaststelling noopt tot enige nederigheid. Weliswaar doen we het vergeleken met Vlaanderen beter: de uitstoot per Limburger daalde in diezelfde periode met 2,84 procent, in Vlaanderen met 2,30 procent. Vandenhove onderkent dat: “De uitstoot van onze gezinnen daalt. De uitstoot in de landbouw daalt. Zelfs met 30 procent. Ik zeg altijd: Zolang we binnen blijven, doen we het goed. Maar eens de mobiliteit erbij komt kijken, doen we het slecht… Terwijl mobiliteit vooral een Vlaamse bevoegdheid is. Wat niet wil zeggen dat provincie en gemeenten niet veel kunnen doen. Zoals investeren in grote fietsverbindingen en zuinige straatverlichting. Daarom brengt de provincie binnen enkele maanden een brochure uit met tips.” Wel goed nieuws: de 41 én de provincie staan niet alleen in hun nobel streven: ook Bond Beter Leefmilieu, Infrax, Dubo Limburg (Duurzaam bouwen), Nuhma en LRM tekenden de convenant mee.

Bron: Het Belang van Limburg 14/3/2018