Van klimaatplan naar actie: stand van zaken in de Limburgse gemeenten

24 juni 2020 - 41 van de 42 Limburgse gemeenten ondertekenden ruim twee jaar geleden het burgemeestersconvenant en engageerden zich daarmee om hun CO2-emissies met 40% terug te dringen tegen 2030. Daarmee nemen ze een voorname rol in het klimaatbeleid, maar waar staan ze nu? De provincie Limburg en Klimaatbedrijf Nuhma ondersteunen de gemeenten via allerlei initiatieven. We maken een actuele balans op en belichten enkele inspirerende voorbeelden. Via een samenwerking met de datatool FutureproofedCities wordt Limburg de eerste Vlaamse provincie waar vorderingen van de klimaatmaatregelen en bijhorende opbrengsten in real time en gebiedsdekkend te volgen zijn.

Van klimaatplan naar actie: stand van zaken in de Limburgse gemeenten

Nieuwe openstelling kapitaal ECO2050

3,54% rendement voor coöperanten in offshore windenergie

Hasselt 16 juni 2020 – Afgelopen vrijdag keurde de algemene vergadering van ECO2050 de jaarrekening goed. Daarmee stemden de coöperanten in met een pro rata dividend van 3,54%. Tevens keurden ze de uitgifte van een nieuwe informatienota goed, waardoor het brede publiek weer op nieuwe aandelen kan intekenen.

Nieuwe openstelling kapitaal ECO2050

3,25% dividend voor 3.500 burger-coöperanten

Burgers bouwen aan draagvlak voor lokale windenergieprojecten

5 juni 2020 – Aspiravi Samen cv keert aan haar bijna 3.500 burger-coöperanten opnieuw een mooi dividend van 3,25% uit voor hun investering in hernieuwbare energie. Sinds haar oprichting heeft de coöperatieve vennootschap bijgedragen tot duurzaamheid en draagvlak voor lokale windenergieprojecten: niet alleen ondersteunt de cv de bouw van windturbines, maar haar burgercoöperanten ontvangen nu al voor het 8ste jaar op rij een erg mooi jaarlijks dividend.

3,25% dividend voor 3.500 burger-coöperanten