Wie is wie bij Nuhma?

De algemene vergadering van Nuhma bestaat uit vertegenwoordigers van de 44 gemeenten. Elke gemeenteraad vaardigt een vertegenwoordiger af die de jaarlijkse algemene vergadering bijwoont. Tijdens deze samenkomst worden de resultaten van het voorbije jaar gepresenteerd. Naast de algemene vergadering staat een raad van bestuur in voor het dagelijks bestuur van de holding.

Wie is wie?

Leden van de raad van bestuur*:

 

Geen enkele bestuurder heeft private belangen in onze participaties. Nuhma staat garant voor een volledige transparantie en onder toezicht van de algemene vergadering met vertegenwoordigers van alle gemeenten.

* sommige bestuurders vertegenwoordigen hun vennootschap

Afval als grondstof

Een Grijs of Groen Limburg?

Visie van Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia