Investeren in duurzaamheid, energie en innovatie

Nuhma werkt namens de Limburgse gemeenten aan duurzaamheid, energie en innovatie via gerichte participaties. Leidraad is de maatschappelijke meerwaarde voor de gemeenschap in het algemeen en Limburg in het bijzonder. Daarnaast ontvangen de 44 Limburgse gemeenten die lid zijn ieder jaar een dividend. Zij vormen eveneens de algemene vergadering van Nuhma. Een raad van bestuur staat in voor het beheer van de participatieportefeuille. Door haar investeringen en participaties in andere ondernemingen wil Nuhma mee de doelstelling helpen realiseren om Limburg CO2-neutraal te maken tegen 2020.

Belangrijkste participaties

 

Aspiravi produceert hiernieuwbare energie, hun focus ligt op de installatie en exploitatie van windturbines. De vennootschap heeft rechtstreeks of via haar dochtervennootschappen belangen in 217 windmolens, hiervan bevinden zich 130 turbines in België, 72 turbines op de Noordzee en 15 turbines in het buitenland. In Limburg beheert Aspiravi in samenwerking met LRM via haar dochtervennootschap Limburg Win(d)t 44 windmolens. Ook in de Antwerpse haven heeft de vennootschap een belang in de windprojecten van Vleemo en Wind aan de Stroom. Nuhma heeft een participatie van 45% in Aspiravi Holding.

terug naar boven ^

Bionerga staat in voor afvalverwerking. De onderneming beheert twee verwerkingsinstallaties (in Houthalen en Oostende) en vier composteerinstallaties (te Bilzen, Maasmechelen, Sint-Truiden en Houthalen) en een biomassabedrijf (Renovius te Overpelt). De missie van Bionerga is het niet-vermijdbare afval verwerken op de meest ecologische, economische en veilige manier, met een minimum aan milieubelasting en een maximum aan recuperatie van grondstoffen, en dit steeds volgens de best beschikbare technieken.

terug naar boven ^

C-Power is vooral gekend als de projectontwikklaar van het eerste offshore windmolenpark op de Thorntonbank voor de kust van Knokke-Heist. C-Power beheert en onderhoudt 54 windturbines in de Noordzee, samen goed voor een geïnstalleerd vermogen van 325,2 MW, equivalent aan het verbruik van groene elektriciteit van 300.000 gezinnen.

Northwind is een offshore windmolenpark op de Thorntonbank in de Noordzee. Het park bestaat uit 72 windturbines, met een geïnstalleerd vermogen van 216 MW. Dit stemt overeen met het verbruik van 230.000 gezinnen en een jaarlijkse besparing van 367.885 ton CO2-uitstoot. Nuhma heeft via Aspiravi een participatie van 18% in Northwind.

terug naar boven ^

Rentel is een windmolenpark gelokaliseerd in de Noordzee. In december 2016 werd de financial close van het project bereikt en is de bouw gestart. Het park zal bestaan uit 42 windturbines van 7,35 MW. Met hun tiphoogte van 183 meter zijn dit de grootste turbines voor de Belgische kust.Het totale geïnstalleerde vermogen van het park bedraagt 309 MW en zal CO2 vriendelijke elektriciteit produceren voor zo’n 285.000 gezinnen. Er wordt verwacht dat de elektriciteitscentrale tegen eind 2018 volledig operationeel zal zijn. Nuhma heeft via Z-Kracht en Aspiravi een indirect belang van 11,88% in Rentel.

Green Valley Belgium NV is een full service partner, gespecialiseerd in web-based oplossingen voor de Belgische overheid en publieke sector. Zo bieden ze oa. kant en klare oplossingen voor het beheer van websites, intranetten, portaalomgevingen, en het beheer van de mid-office omgeving. De producten worden specifiek ontwikkelend, voor en in samenwerking met, de gemeenten. Nuhma heeft een aandeel van 50% in Green Valley Belgium.

terug naar boven ^

Limburg wind cvba is een coöperatieve vennootschap met als doel coöperatief kapitaal te werven voor investeringen in hernieuwbare energie, in de eerste plaats voor de bouw en exploitatie van windmolenparken. Via Limburg wind investeren reeds meer dan 5.800 burgers in diverse projecten zoals de windmolenparken te Beringen, Halen, Lommel, Hasselt en Genk. De investeerders kunnen jaarlijks rekenen op de uitkering van een behoorlijk dividend.

Aspiravi Samen cvba is een coöperatieve vennootschap die als doelstelling heeft coöperatief kapitaal te werven voor investeringen in vennootschappen actief in de sector van de hernieuwbare energie en het promoten van die hernieuwbare energie. De vennootschap wil hierbij zoveel mogelijk burgers betrekken en hen op die manier de kans geven een bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame en CO2-neutrale omgeving.

NV De Buren is de nieuwe exploitatiemaatschappij achter de regionale televisiezenders TV Limburg, ATV en TV Oost. Naast deze 3 regionale zenders behoort ook de nieuwe nationale zender EveNaar tot NV De Buren. EveNaar is een zender over stad, streek, land en wereld en wakkert de reislust aan met vakantiegevoel à volonté en elk uur een nieuw avontuur (te bekijken op kanaal 51 van Telenet).

3E is een kennisbedrijf dat helpt om projecten, strategieën, concepten en producten te creëren en te realiseren. Het is wereldwijd actief en heeft een diepgaand inzicht in de recente status en toekomstige trends voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. 3E levert consultancy diensten en software voor betere resultaten, lagere kosten en een hoger rendement. Nuhma heeft een participatie van 9,29% in 3E.

Aspiravi Energy is een elektriciteitsleverancier die enkel groene energie levert, met inbegrip van een sociaal oogmerk. De leverancier richt zich vooral op coöperanten van Limburg Wind en Aspiravi Samen cvba. Zo kunnen de burgers ook voordelige hernieuwbare energie afnemen, waar ze reeds in investeren. In samenwerking met Anode energie won de leverancier de aanbesteding van de provincie Limburg. Zodoende worden de Limburgse openbare gebouwen van elektriciteit voorzien door deze nieuwe leverancier. Via Aspiravi Holding heeft Nuhma een participatie van 45% in Aspiravi Energy.

De Vlaamse Energieholding (VEH) heeft belangen in de gas- en elektriciteitssector. In Limburg beheert Infrax het distributienetwerk. Via haar dochter Publigas participeert deze holding in onder andere Fluxys en Elia. De Vlaamse Energieholding is in handen van een reeks financieringsholdings en gemeenten.

terug naar boven ^

TeaMWise is een demand side aggregator in de elektriciteitsmarkt. Het bedrijf levert onder andere reservevermogen aan Elia, door het inzetten van noodstroomaggregaten en flexibel af te schakelen bedrijfsprocessen. De klanten van TeaMWise kunnen op vraag van Elia hun verbruik verminderen, eventueel door hun noodstroomaggregaat aan te schakelen, en krijgen hiervoor een vergoeding. Daarnaast biedt TeaMWise turn-key projecten en financieringsmogelijkheden aan. Nuhma heeft een participatie van 50% in TeaMWise.

terug naar boven ^

Nuhmeris is een 100% dochtervennootschap van Nuhma. Ze staat in voor de operationele uitvoering van projecten van Nuhma. Via Nuhmeris worden noodstroomgeneratoren aangeboden aan de gemeenten. Daarnaast kunnen de vennoten van Nuhma aan voordelige tarieven de besluitvormings-software eBesluit van GreenValley Belgium afnemen via Nuhmeris. Inmiddels heeft de vennootschap in samenwerking met Inter-Media de THV sLim opgestart, om samen met de Limburgse gemeenten van de provincie een slimme regio te maken met slimme toepassingen.

terug naar boven ^

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia