Nieuwe energieleverancier voor Limburgse gemeenten

Vanaf januari 2016 zullen de Limburgse gemeenten elektriciteit geleverd krijgen van de nieuwe Limburgse energieleverancier Aspiravi Energy, als onderaannemer van Anode Energie. Bijgevolg zullen Aspiravi Energy en Nuhma meer inzicht krijgen in het energieverbruik van de Limburgse gemeenten en verder kunnen inzetten op de uitwerking van het “smart region” concept.

De aanbesteding van elektriciteit die werd uitgeschreven door Proclim, de opdrachtencentrale van het Limburgse provinciebestuur, werd gegund aan Anode Energie. Aspiravi Energy zal in onderaanneming van Anode Energie instaan voor de levering van de groene elektriciteit aan de deelnemende gemeenten. Vanaf volgend jaar zullen de Limburgse gemeenten dus groene elektriciteit ontvangen die lokaal werd opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals wind, water, zon en biomassa, en dit van de nieuwe Limburgse leverancier Aspiravi Energy.

Dankzij een efficiënte kostenstructuur houdt Aspiravi Energy haar kosten laag en slaagt erin om langdurige voordelige tarieven aan te bieden. Daarenboven positioneert Aspiravi Energy zich ook als een sociale partner. In de energiekost zit immers ook een bijdrage voor het goede doel vervat. In Limburg wordt hiervoor samengewerkt met Een Hart voor Limburg.

Limburg Smart Region

“Nuhma wil van Limburg dé smart region maken, dit is voor ons meer dan erover praten, maar ook daadwerkelijk iets gaan doen!” aldus algemeen directeur Ludo Kelchtermans. Een smart region is volgens Nuhma een regio waar niet alleen op een doordachte manier wordt omgegaan met de productie van energie, maar ook met het verbruik ervan. Hierbij wordt niet enkel ingezet op het reduceren van het verbruik, maar ook op het optimaliseren van het tijdstip waarop energie verbruikt wordt. De prijs van elektriciteit verandert immers met het moment van de dag. Niet alleen ’s nachts is energie goedkoper, doordat er minder vraag is; ook wanneer het hard waait en de zon schijnt kan de prijs immers laag zijn, doordat er dan een hoger aanbod is op de energiemarkt.

Door inzicht te krijgen in het energieverbruik van de Limburgse gemeenten kan Nuhma, in samenwerking met haar dochtervennootschap Aspiravi Energy, aanbevelingen formuleren aan de gemeenten om op een slimmere manier met hun energie om te gaan. Dit kan variëren van het aanbevelen van investeringen die het verbruik reduceren of investeringen die net hernieuwbare energie opwekken tot het veranderen van het moment waarop het verbruik plaatsvindt.

Verder gaat een smart region op een slimme manier om met andere uitdagingen van de hedendaagse samenleving zoals afval, mobiliteit en betrokkenheid van burgers. Nuhma gaat deze uitdaging aan samen met haar aandeelhouders – 43 Limburgse gemeenten en Laakdal – en zet ook in op andere ontwikkelingen zoals ICT, energy as a service (bijvoorbeeld voorzien van Noodstroom), …

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia