Gemeenten stappen uit EDF Luminus

Publilum, een dochter van de gemeentelijke holding Nuhma, wenste uit het kapitaal van EDF Luminus te treden en is nu tot een onderhandelde oplossing gekomen. De uittrede past in de strategie van Nuhma, waarbij voornamelijk wordt geïnvesteerd in toepassingen van hernieuwbare energie of projecten met een gemeenteoverschrijdend belang.

In de aandeelhoudersovereenkomst van EDF Luminus was een moment voorzien, waarop de aandeelhouders uit het kapitaal konden stappen door hun aandelen te verkopen. Publilum is ingegaan op deze mogelijkheid, vermits zij andere strategische opportuniteiten ziet voor dit kapitaal. De vennootschap is nu tot een onderhandelde oplossing gekomen met betrekking tot de verkoop van haar aandeel. Dit heeft tevens tot gevolg dat de intentie tot beursgang van het energiebedrijf wordt stopgezet, zonder dat dit een vertraging inhoudt voor de toekomstplannen van EDF Luminus.

Focus op duurzame projecten

Publilum treedt dus uit het kapitaal van EDFLuminus, gezien deze historische participatie al enige tijd niet meer volledig aansluit bij de koers die de vennootschap vaart. Nuhma, dat in handen is van 43 Limburgse gemeenten en Laakdal, is de moedervennootschap van Publilum en focust zich op projecten die hernieuwbare energie opwekken. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de toekomstige offshore windparken in de Noordzee, nl. Rentel, Seastar en Mermaid, waarvoor de nodige middelen nu ter beschikking komen. EDF Luminus paste niet volledig in dit plaatje, gezien zij ook inzet op nucleaire energie.

Stabiel dividend voor de aandeelhouders

Dankzij deze uitstap kan Nuhma zich dus verder focussen op haar portefeuille van duurzame projecten die een stabiel dividend opleveren. De uittrede uit EDF Luminus heeft geen effect op de dividendstroom voor de aandeelhouders van Nuhma, die overigens werd vastgelegd tot 2018. Inmiddels wordt er wel gewerkt aan een nieuw langetermijnplan, en dit in samenwerking met Infrax en Limburg.net. Verdere communicatie hieromtrent zal gevoerd worden zodra dit geconcretiseerd wordt.

Publilum hield overigens slechts een minderheidsaandeel van 5,34% aan in EDF Luminus. De impact op het beleid van EDF Luminus was dan ook erg beperkt. De historisch Limburgse energieleverancier staat er evenwel op dat haar vestiging in Hasselt een cruciale schakel blijft in de klantenbediening. Tijdens de onderhandelingen werd dit laatste trouwens uitdrukkelijk bevestigd door Simone Rossi, Group Senior Executive Vice President, international division EDF: “I talked to the CEO of EDF Luminus who confirmed me that the Company has a strong anchorage in Limburg and that Hasselt is the beating heart from which the Flemish customers are served.” Tewerkstelling is met andere woorden dus goed verankerd en Nuhma kan met een gerust gemoed haar ingeslagen weg verder zetten.

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia