Hoe ontstaat stroomschaarste?

Stroomschaarste treedt op wanneer de vraag naar elektriciteit groter is dan het aanbod. Verschillende factoren hebben invloed op het aanbod in België. We produceren in ons land immers elektriciteit via gas-, steenkool- en kerncentrales. Daarnaast gebeurt dat ook door windmolens en zonnepanelen. Wanneer bijvoorbeeld omwille van technische redenen centrales worden stilgelegd, zoals de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2, daalt het aanbod van elektriciteit. Ook op een windstille, grijze dag is er een lager aanbod van elektriciteit.

Naast de eigen productie kunnen we, om het aanbod op peil te houden, elektriciteit invoeren van buurlanden. Dit heeft echter zijn grenzen, enerzijds is de invoercapaciteit beperkt en anderzijds voorzien de buurlanden eerst in hun eigen behoefte alvorens elektriciteit te exporteren. Daarnaast is vooralsnog het opslaan van grote hoeveelheden elektriciteit niet mogelijk.

Tot slot is de vraag naar elektriciteit, net zoals het aanbod, variabel. Op piekmomenten zoals op winteravonden tussen 17 en 20 uur is er een hoge vraag, er branden immers veel lichten, er wordt avondeten bereid, tv-gekeken, enzovoort. Zodra op dergelijke piekmomenten er een laag aanbod van elektriciteit is, spreekt men van stroomschaarste en heerst er een risico op stroomonderbrekingen of een zogenaamde “black-out”. Om dit laatste te voorkomen kan en zal men overgaan naar een “brown-out”, waarbij de vraag naar elektriciteit beperkt wordt door bepaalde zones gecontroleerd af te schakelen van het elektriciteitsnet.

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia