Noodstroom noodzaak of overroepen?

Na de laatste winter zijn de berichten van stroomschaarste, brown-out en black-out uit de media verdwenen. Is daarmee het risico ook volledig van de baan en waren de afschakelplannen en bijhorende maatregelen zoals noodstroomvoorzieningen overroepen?

In het najaar en de winter van 2014 kon je er niet naast kijken, de berichten over stroomschaarste, afschakelplannen en de dreigende black-out. Om de gemeenten bij te staan in deze zorgwekkende situatie liet Nuhma technische audits uitvoeren bij de gemeenten die in het afschakelplan vervat zijn. Zo werden pijnpunten in kaart gebracht en nuttige aanbevelingen geformuleerd. In navolging hiervan werden noodstroomaggregaten te huur aangeboden door Nuhmeris, een dochterbedrijf van Nuhma.

Een echte black-out of brown-out kwam er gelukkig niet. Waren al deze maatregelen dan tevergeefs, kan je je zich afvragen. “Neen, we zijn zelfs dicht bij een daadwerkelijke gedeeltelijk afschakeling van het elektriciteitsnet geweest,” aldus Ludo Kelchtermans, algemeen directeur van Nuhma. “We spreken overigens niet over een éénmalig fenomeen, maar over een wederkerend probleem voor de eerstkomende jaren. In de volgende winters komen we immers opnieuw voor dezelfde uitdagingen te staan. Het is dus belangrijk om de geleverde inspanningen nu en in de toekomst verder te zetten.”

In dit kader leverde Nuhmeris aan een aantal gemeenten noodstroomaggregaten, anderen voorzien zelf in noodstroom. Daarnaast zijn er ook de talrijke nood- en actieplannen voor onder andere de politie, ziekenhuizen en rusthuizen, ook deze moeten tijdig opnieuw geëvalueerd worden.

Het aanbieden van noodstroomgeneratoren past trouwens in de visie van Nuhma: naast  haar investeringen in hernieuwbare energie richt ze zich steeds meer op het aanbieden van diensten, die een meerwaarde opleveren voor haar aandeelhouders, nl. de Limburgse gemeenten. In dit kader biedt Nuhma al de besluitvormingssoftware van Green Valley Belgium aan, dit aan een speciaal bedongen tarief voor de gemeenten.

>> HOE ONTSTAAT STROOMSCHAARSTE

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia