Algemene Vergadering keurt dividend van 5 miljoen euro goed

Op 29 mei 2015 vond de jaarlijkse algemene vergadering van Nuhma plaats. Een groot aantal van de uitgenodigde burgemeesters en afgevaardigden van de aandeelhouders - 43 Limburgse gemeenten plus Laakdal - woonden de vergadering bij. Ze keurden er onder andere de jaarrekening en het uit te keren dividend goed. Dit jaar kunnen de gemeenten rekenen op een dividend van 5 miljoen euro.

Op de algemene vergadering kregen de genodigden een overzicht van de activiteiten van Nuhma, en in het bijzonder over de activiteiten die 2014 bepaalden.


  • Zo was er de oprichting van het nieuwe energiebedrijf Aspiravi Energy. Dat levert inmiddels groene, lokale elektriciteit aan de co√∂peranten van Limburg wind cvba en Aspiravi Samen cvba. Ook gemeenten kunnen van deze hernieuwbare energie genieten.
  • Er werden nog een aantal andere bedrijven opgericht in 2014:
    • TeaMWise (balancing van vraag en aanbod naar energie)
    • Nuhmeris (diensten voor de gemeenten zoals besluitvormingssoftware van GreenValley Belgium en noodstroomgeneratoren)
    • Bionerga Logistics (afvalophaling in Hasselt en Sint-Truiden).

Limburg als smart region

Verder kregen de aanwezigen een blik op de toekomst, met de nieuwe biostoominstallatie in Beringen, de verdere ontwikkeling van on- en offshore windparken en tot slot onze visie op Limburg als een smart region. Deze visie wordt toegelicht in een filmpje dat u hier kan bekijken.

Dividend

Tot slot werden de balans en resultatenrekening van Nuhma voor het boekjaar 2014 toegelicht en goedgekeurd.

Ook werd aan de algemene vergadering voorgesteld een dividend van 5 miljoen euro uit te keren. Dit werd unaniem aanvaard. Vorig jaar bedroeg het dividend nog 4,5 miljoen euro.

Lees zeker ons jaarverslag, hier vindt u meer informatie over de activiteiten van Nuhma, en de cijfers van het boekjaar 2014.

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia