Groene lokale energieleverancier Aspiravi Energy van start

Hasselt, 29 mei 2015 – Vandaag wordt de nieuwe energieleverancier Aspiravi Energy voorgesteld. Aspiravi Energy staat voor groene energie, die lokaal wordt opgewekt en die op een voordelige en sociale manier wordt geleverd. Sinds het voorjaar is de nieuwe elektriciteitsleverancier actief op de Vlaamse markt. Het doelpubliek bestaat uit de coöperanten van Limburg wind cvba en Aspiravi Samen cvba.

Aspiravi Energy werd opgericht in 2014 en verkreeg kort daarna haar leveringsvergunning voor elektriciteit van de VREG. Als Belgische leverancier bieden we elektriciteit aan, die lokaal, in België wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, water en biomassa. “Aspiravi Energy staat voor duurzaamheid op alle vlakken. Duurzame, lokaal opgewekte energie verkopen aan lokale klanten, aan een voordelig en sociaal tarief, dat ook op lange termijn standhoudt.” aldus gedelegeerd bestuurder Ludo Kelchtermans.

Sociaal

Aspiravi Energy differentieert zich door een bijdrage aan het goede doel te koppelen aan haar aanbod. Iedere klant schenkt immers minimaal 1 euro per MWh verbruikte energie aan één van de goede doelen. Voor een gezin met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh stemt 1 euro overeen met een jaarlijkse bijdrage van 3,5 euro. De klant kan er bij zijn inschrijving zelf voor kiezen een hoger bedrag af te staan. Momenteel werkt Aspiravi Energy samen met Een Hart voor Limburg en het Kinderarmoedefonds.

Coöperanten als doelpubliek

Aspiravi Energy richt zich in het bijzonder tot de coöperanten van de coöperatieve vennootschappen Limburg wind en Aspiravi Samen. Op die manier kunnen de mensen die investeren in windenergie-projecten nu ook lokale groene energie afnemen aan een sociaal en voordelig tarief. Om te kunnen genieten van de voordeligste tarieven van Aspiravi Energy dient men minstens 4 deelbewijzen te bezitten van één van de voornoemde coöperaties. Ook niet-coöperanten kunnen klant worden bij Aspiravi Energy, zij kunnen kiezen voor het “Nature” tarief.

Eenvoudig overstappen

Klant worden van Aspiravi Energy kan via de website www.aspiravi-energy.be. Hier vindt men een overzicht van de tarieven en een calculator om de prijs te berekenen. Particulieren kunnen steeds vrij overstappen van de ene leverancier naar de andere. Aspiravi Energy staat overigens in voor een zorgeloze omschakeling, wanneer men overschakelt dient men geen andere stappen te ondernemen.

 

Smart Cities

Biodiversiteit

Overheid is essentieel

Afval als grondstof

Grijs of Groen Limburg?

Visie Nuhma in beeld


Opbouw windmolen


Quinta Essentia